KOSTRA nøkkeltall

Solund - 1412 (Sogn og Fjordane)

Plan, byggesak og miljø

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Solund Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Sogn og Fjordane
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 0 1 7 1 0 63 55 57 60 26 80 61 82 70 53 1 870 1 741 1 682 1 607 1 392 1 924 1 800 1 731 1 644 1 440 59 72 75 63 69
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. .. .. .. 100 25 26 14 17 10 5 12 12 22 18 24 19 19 26 26 24 19 19 26 27 17 11 9 29 28
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 40 56 43 33 47 2 012 2 176 1 813 1 836 1 634 3 201 2 979 2 607 2 472 2 727 88 326 80 866 79 021 74 668 71 711 93 745 86 591 85 306 80 561 77 458 2 724 2 592 2 668 2 555 1 978
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 33 22 19 35 .. 1 347 2 044 530 834 .. 1 964 2 084 770 1 053 .. 43 837 39 200 33 292 29 786 .. 46 642 42 169 36 334 32 788 .. 1 533 1 374 990 739
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 15 15 15 15 .. 16 15 26 19 .. 12 18 19 20 .. 16 16 20 18 .. 16 16 20 18 .. 15 15 18 16
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 20 42 29 35 .. 43 27 40 34 .. 32 30 36 34 .. 36 32 37 37 .. 36 33 38 37 .. 31 28 28 32
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 65 27 21 61 19 21 19 14 16 12 15 15 15 17 13 18 18 18 18 17 18 17 17 18 17 21 19 15 16 14
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. .. .. .. .. 2 0 7 0 .. 2 9 6 5 .. 1 594 1 787 1 992 1 193 .. 1 965 1 787 2 367 1 573 .. 12 17 19 19
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall 0 5 8 2 0 56 80 61 74 35 38 89 38 72 85 1 090 1 177 1 165 1 224 884 1 092 1 181 1 166 1 224 884 39 75 68 60 36
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. .. 100 .. .. .. 100 91 100 98 .. 91 94 98 92 .. 90 92 97 95 .. 90 92 97 95 .. 97 94 99 98
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. .. .. .. .. 49 50 50 .. .. 50 50 50 50 .. 47 47 49 46 .. 47 46 49 46 .. 50 45 49 31
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. .. .. .. .. 62 60 68 91 63 71 68 69 67 70 84 86 86 81 83 84 86 86 81 83 77 48 67 66 72
Netto endring i antall boliger (antall) antall 2 13 .. .. .. 248 269 0 .. .. 224 248 0 .. .. 59 758 23 645 0 .. .. 62 408 23 930 0 .. .. 491 738 0 .. ..

Kontakt