KOSTRA nøkkeltall

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Videregående opplæring

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Videregående opplæring

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sogn og Fjordane fylkeskommune Landet uten Oslo Landet Vest-Norge
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter, per innbygger 16-18 år (kr) kr 184 314 182 664 190 272 195 404 160 074 164 950 168 567 176 036 158 389 162 754 166 949 174 164 155 568 159 674 163 972 165 535
Netto driftsutgifter til videregående utdanning av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 36,8 37,7 38,5 36,6 52,4 52,4 51,6 51,0 33,6 33,3 32,6 32,0 50,9 51,6 51,3 47,9
Netto driftsutgifter eksklusive gjesteelevutgifter og -inntekter per elev, alle utdanningsprogram (1000 kr) 1000 kr 87 266 84 631 85 575 87 237 76 427 76 944 77 108 79 346 75 855 76 329 76 619 78 848 76 851 76 489 76 534 78 458
Ungdom 16-18 år i videregående opplæring (prosent) prosent 93,0 88,2 89,1 91,0 92,1 92,0 92,3 92,9 92,0 91,8 92,1 92,7 92,8 92,5 92,8 93,6
Elever per skole (antall) antall 287 314 312 315 430 441 441 441 439 450 447 446 392 416 432 442
Elever og lærlinger som har fullført og bestått videregående opplæring i løpet av fem år (prosent) prosent 78,5 79,7 79,3 80,8 73,5 74,0 75,5 76,0 73,6 74,3 75,8 76,1 75,0 75,5 76,9 77,2
Elever og lærlinger/lærekandidater som er i yrkesfaglige utdanningsprogram (prosent)1 prosent 54,4 56,6 57,3 58,0 51,6 50,8 50,5 50,9 49,9 49,1 48,7 49,0 53,7 52,5 52,5 53,1
Elever per lærerårsverk (antall) antall 7,3 7,5 7,2 7,4 8,5 8,6 8,5 8,5 8,7 8,8 8,8 8,7 8,8 8,9 8,8 8,7
Elever (antall) antall 4 545 4 422 4 407 4 468 180 463 180 571 179 314 179 528 199 581 199 998 198 282 198 779 43 960 43 949 44 069 44 065
Lærlinger (antall) antall 1 193 1 228 1 253 1 339 36 721 37 062 39 108 40 933 38 772 39 289 41 348 43 176 10 354 10 035 10 388 10 893
1Høsten 2016 gikk medier og kommunikasjon fra å være et yrkesfaglig program til å bli et studieforberedende program. For året 2016 er medier og kommunikasjon satt som et yrkesfaglig program, da det dette året var 2/3 elever som gikk på yrkesfaglig. Fra 2017 vil medier og kommunikasjon settes som et studieforberedende program.