KOSTRA nøkkeltall

Smøla - 1573 (Møre og Romsdal)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Smøla Kostragruppe 03 Kostragruppe 03 Kostragruppe 06 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 10,2 8,9 9,8 11,0 9,4 9,9 10,0 10,3 10,6 8,6 9,9 10,0 10,3 10,6 8,6 9,9 10,1 10,2 9,6 10,0 9,9 10,1 10,2 9,6 10,0 8,9 8,9 9,0 9,0 8,9 8,8 8,9 9,0 9,0 8,8 8,0 8,0 7,9 7,9 7,8
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 56 0 0 29 154 231 247 336 369 -176 231 247 336 369 -176 269 351 329 362 492 269 351 329 362 492 258 271 278 299 291 259 279 288 313 292 177 180 199 244 240
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 7,65 4,31 4,39 4,36 7,69 0,09 7,65 7,46 7,22 9,04 0,09 7,65 7,46 7,22 9,04 9,53 9,76 9,88 9,86 9,07 9,53 9,76 9,88 9,86 9,07 5,12 5,17 5,12 4,94 5,24 4,94 4,95 4,94 4,78 5,06 5,79 5,60 5,67 5,20 5,65
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 55 64 71 119 43 8 875 87 85 109 67 8 875 87 85 109 67 76 70 75 84 72 76 70 75 84 72 94 100 99 101 104 101 109 109 112 118 79 97 75 75 75
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 658 1 101 1 141 1 187 533 43 665 588 634 710 450 43 665 588 634 710 450 536 533 567 589 542 536 533 567 589 542 515 517 562 603 551 525 540 581 613 579 415 441 466 516 494
Herav utgifter til renhold (kr) kr 214 332 276 260 157 10 151 163 176 199 136 10 151 163 176 199 136 156 162 161 168 163 156 162 161 168 163 152 157 161 173 164 150 156 159 170 162 123 132 131 150 140
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 118 183 197 186 69 9 964 130 148 168 78 9 964 130 148 168 78 123 121 137 149 99 123 121 137 149 99 109 111 126 134 96 109 113 127 132 91 99 101 109 113 85
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt