KOSTRA nøkkeltall

Smøla - 1573 (Møre og Romsdal)

Barnevern

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Smøla Kostragruppe 03 Kostragruppe 03 Kostragruppe 06 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 5 441 5 968 6 656 5 368 4 131 9 025 9 633 11 088 11 432 13 942 9 025 9 633 11 088 11 432 13 942 13 229 12 709 11 399 10 611 11 470 13 229 12 709 11 399 10 611 11 470 7 978 8 318 8 391 8 059 8 378 7 972 8 384 8 370 8 082 8 433 7 086 6 833 7 097 6 699 6 992
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 6,9 3,6 5,0 7,3 3,6 5,4 5,3 5,5 6,1 6,3 5,4 5,3 5,5 6,1 6,3 5,7 5,9 6,0 5,5 5,0 5,7 5,9 6,0 5,5 5,0 4,6 4,5 4,6 4,5 4,3 4,7 4,5 4,6 4,5 4,3 4,0 3,8 3,8 4,0 3,7
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 6,1 4,6 5,0 8,7 6,3 5,8 5,9 6,0 5,7 6,3 5,8 5,9 6,0 5,7 6,3 6,2 6,6 6,3 5,7 5,4 6,2 6,6 6,3 5,7 5,4 4,9 4,8 4,8 4,7 4,4 4,9 4,9 4,8 4,7 4,4 4,4 4,1 4,0 4,0 3,8
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 7,1 8,7 7,3 8,6 .. 4,8 4,9 5,1 4,4 .. 4,8 4,9 5,1 4,4 .. 5,7 5,9 5,7 5,3 .. 5,7 5,9 5,7 5,3 .. 3,9 3,9 3,8 3,7 .. 3,8 3,8 3,8 3,7 .. 4,1 4,1 4,1 3,9 ..
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 30 367 27 979 33 780 29 018 43 021 54 367 59 265 58 550 65 143 92 817 54 367 59 265 58 550 65 143 92 817 62 674 71 257 75 104 66 063 75 744 62 674 71 257 75 104 66 063 75 744 46 496 49 927 54 773 55 624 63 322 47 588 51 176 56 100 57 131 65 632 44 005 50 549 54 018 55 090 64 471
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 11 690 20 667 29 032 14 000 15 600 45 994 51 272 44 256 47 748 42 663 45 994 51 272 44 256 47 748 42 663 33 141 42 806 36 854 47 089 45 464 33 141 42 806 36 854 47 089 45 464 38 055 39 375 41 826 44 295 47 364 38 052 39 442 42 142 44 904 48 941 32 761 32 219 32 156 31 733 35 846
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 237 857 218 500 293 333 301 600 307 250 409 174 454 890 416 357 408 306 437 960 409 174 454 890 416 357 408 306 437 960 460 134 420 970 438 982 373 091 377 941 460 134 420 970 438 982 373 091 377 941 432 705 447 044 447 964 436 680 430 792 430 457 445 112 444 837 435 293 428 490 418 134 393 523 404 229 413 503 396 996
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 18,8 20,9 17,9 24,8 20,4 19,4 18,9 18,2 16,4 15,0 19,4 18,9 18,2 16,4 15,0 15,9 15,9 13,7 14,6 15,6 15,9 15,9 13,7 14,6 15,6 19,9 18,9 18,6 17,5 16,4 19,6 18,7 18,3 17,3 16,1 20,8 19,1 19,5 20,3 17,0
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 96 83 46 91 96 77 82 83 86 90 77 82 83 86 90 76 79 82 90 89 76 79 82 90 89 86 87 88 90 91 87 88 89 91 92 77 80 80 87 85
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-24 år (kr) kr 4 927 5 551 6 182 4 877 3 797 8 275 8 802 10 110 10 385 12 684 8 275 8 802 10 110 10 385 12 684 12 104 11 663 10 460 9 681 10 507 12 104 11 663 10 460 9 681 10 507 7 313 7 622 7 681 7 379 7 678 7 284 7 656 7 633 7 372 7 700 6 519 6 287 6 517 6 154 6 431
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-24 år (prosent) prosent .. .. .. .. 7,3 .. .. .. .. 4,1 .. .. .. .. 4,1 .. .. .. .. 4,9 .. .. .. .. 4,9 .. .. .. .. 3,3 .. .. .. .. 3,2 .. .. .. .. 3,3

Kontakt