KOSTRA nøkkeltall

Skånland - 1913 (Troms Romsa)

Klima og energi

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Skånland Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Troms Romsa Troms Romsa
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 113 129 128 163 167 111 123 119 129 133 120 9 964 130 148 171 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 124 133 121 146 152 124 133 121 146 152
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 1,04 1,11 1,06 1,27 1,21 0,83 0,86 0,82 0,87 0,81 0,87 0,89 0,89 0,96 0,96 0,67 0,68 0,67 0,73 0,71 0,63 0,65 0,65 0,70 0,67 0,84 0,85 0,76 0,89 0,90 0,84 0,85 0,76 0,89 0,90
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 97,6 97,4 97,2 97,1 96,9 97,9 97,7 96,5 96,9 98,1 95,8 95,9 95,6 95,5 96,2 95,5 95,4 95,2 95,1 95,8 97,0 97,3 97,5 96,4 96,6 97,0 97,3 97,5 96,4 96,6
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 193 186 236 206 0 145 160 161 156 153 151 13 646 186 200 203 147 166 155 154 148 154 168 158 155 145 192 212 199 201 183 192 212 199 201 183
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 100 100 100 100 0 84 83 85 85 84 89 91 92 92 89 84 85 84 83 83 82 84 83 82 84 85 89 89 89 86 85 89 89 89 86
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 9 10 9 8 7 3 2 2 2 5 11 11 12 12 13 12 12 13 13 12 12 9 10 9 11 12 9 10 9 11
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 3 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 3 4 4 4 6 4 3 3 2 5 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 100 100 100 100 0 94 95 95 96 96 96 96 97 96 97 94 95 95 95 96 94 95 95 95 96 95 96 96 96 95 95 96 96 96 95
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 0 0 0 0 .. 9 7 6 6 7 8 8 6 8 4 7 6 5 5 4 6 5 4 4 4 5 5 3 4 6 5 5 3 4 6

Kontakt