KOSTRA nøkkeltall

Skånland - 1913 (Troms Romsa)

Barnehager

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Skånland Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Troms Romsa Troms Romsa
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 71,9 88,9 97,1 84,4 86,4 78,9 79,5 80,1 81,1 80,8 78,0 79,0 81,4 82,2 84,7 81,4 82,6 83,0 83,9 84,6 80,6 82,0 82,5 83,4 84,3 86,1 86,9 89,0 89,5 89,5 86,1 86,9 89,0 89,5 89,5
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 88,2 96,8 100,8 96,9 97,5 90,2 90,6 90,5 90,6 90,6 89,8 89,8 90,6 91,4 92,6 91,0 91,5 91,8 92,1 92,4 90,4 91,0 91,3 91,7 92,1 93,4 93,5 94,4 94,9 94,7 93,4 93,5 94,4 94,9 94,7
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 99,0 102,1 102,2 103,6 103,8 97,1 97,4 96,9 96,4 96,5 97,2 96,9 96,8 97,2 97,2 97,0 97,2 97,3 97,3 97,3 96,6 96,8 97,0 97,1 97,0 98,1 97,9 97,9 98,3 97,9 98,1 97,9 97,9 98,3 97,9
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent 87,4 88,3 88,1 88,0 91,6 74,2 73,9 74,5 74,9 74,3 72,3 72,1 72,2 71,8 77,7 49,6 49,3 49,1 49,0 49,1 50,7 50,3 50,1 49,9 50,1 61,2 61,4 60,4 59,7 59,0 61,2 61,4 60,4 59,7 59,0
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall)2 antall .. 5,7 5,1 5,1 5,0 .. 5,6 5,5 5,3 5,4 .. 5,4 5,4 5,3 5,0 .. 6,0 6,0 5,8 5,7 .. 6,0 6,0 5,9 5,7 .. 6,0 6,0 5,7 5,5 .. 6,0 6,0 5,7 5,5
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)4 prosent .. 25,2 33,8 33,5 33,9 .. 37,0 38,6 40,0 42,3 .. 37,3 37,4 38,0 38,8 .. 38,3 38,9 40,8 41,5 .. 37,5 38,2 39,8 40,7 .. 37,0 38,4 39,1 40,9 .. 37,0 38,4 39,1 40,9
Andel barn som får spesialpedagogisk hjelp, i forhold til alle barn i kommunale barnehager (prosent)1 prosent 3,2 3,7 : 2,7 6,4 3,1 3,4 3,4 3,6 3,5 3,4 3,2 2,7 2,9 3,4 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 3,3 3,5 3,6 3,7 3,9 3,4 3,8 4,2 4,4 4,6 3,4 3,8 4,2 4,4 4,6
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)3 kr 60,8 60,2 84,5 81,1 83,1 63,4 67,9 70,6 76,7 81,2 67,0 69,0 69,7 75,6 85,5 63,7 66,5 69,1 74,1 78,7 64,5 67,6 70,4 75,1 79,5 62,8 64,6 66,9 72,8 79,5 62,8 64,6 66,9 72,8 79,5
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 83,3 75,0 80,0 : : 82,5 81,3 81,7 80,4 84,9 79,5 79,6 83,0 83,3 89,0 77,3 78,5 80,0 81,9 86,3 77,6 79,3 80,3 82,8 87,2 82,4 82,6 81,9 85,6 90,3 82,4 82,6 81,9 85,6 90,3
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 10,0 10,8 10,9 9,8 9,6 11,4 11,6 11,5 11,5 11,3 11,0 11,1 10,9 11,2 11,0 14,7 14,6 14,4 14,3 14,3 14,8 14,7 14,5 14,4 14,4 13,3 13,3 13,0 12,7 12,9 13,3 13,3 13,0 12,7 12,9
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 119 981 139 563 183 384 172 240 197 246 127 851 137 758 146 807 157 856 167 625 137 857 142 739 148 655 159 818 182 228 130 611 137 613 143 919 153 538 163 025 131 862 138 807 145 125 154 317 164 320 136 447 144 270 150 720 160 322 175 025 136 447 144 270 150 720 160 322 175 025
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)5 kr 51,4 52,0 71,8 68,0 69,5 54,1 57,7 59,8 64,9 68,4 56,7 58,1 59,3 64,6 72,5 51,3 53,5 55,1 59,1 62,7 52,2 54,2 55,8 59,6 63,0 50,6 52,0 53,8 58,3 63,5 50,6 52,0 53,8 58,3 63,5
1Tittel på indikator endret ved publisering i 2020.
2Teller og nevner er endret ved publiseringen i 2020. Se forklaring i "om tabellen".
3Nevneren er endret ved publisering i 2020. Se forklaring i "om tabellen".
4Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.
5Nevneren er endret ved publisering i 2020. Se forklaring i "om tabellen".