KOSTRA nøkkeltall

Selbu - 5032 (Trøndelag - Trööndelage)

Husholdningsavfall

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Husholdningsavfall

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Selbu Kostragruppe 01 Kostragruppe 04 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage Trøndelag Trööndelage
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (kr) kr . . 3 329 3 462 3 584 2 584 2 595 2 761 2 900 2 887 3 049 3 046 2 985 3 074 2 856 2 666 2 715 2 774 2 851 2 997 2 668 2 717 2 777 2 855 3 002 . . 3 070 3 045 3 324 . . 3 070 3 045 3 324
Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling (prosent) prosent . . 46,7 51,2 54,5 38,9 40,2 39,2 43,3 42,1 40,3 39,4 38,5 35,8 39,4 38,0 39,0 40,0 40,8 41,5 38,1 39,0 39,8 40,7 41,1 . . 36,5 37,4 37,6 . . 36,5 37,4 37,6
Selvkostgrad (prosent) prosent . . .. 100 100 0 0 100 99 99 0 0 98 99 100 100 99 99 99 100 100 99 99 99 100 . . 101 99 103 . . 101 99 103
Husholdningsavfall per innbygger (fylke og land) (kg) kg . . 0,0 0,0 0,0 485,7 479,6 461,7 480,7 477,1 455,3 458,6 428,2 491,3 568,8 448,5 440,6 436,2 444,5 471,2 433,0 425,8 420,4 427,0 448,6 . . 398,3 404,1 440,1 . . 398,3 404,1 440,1

Kontakt