KOSTRA nøkkeltall

Sandefjord - 0710 (Vestfold)

Regnskap

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sandefjord Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Vestfold
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent . . 5,8 4,2 2,9 4,3 4,0 1,9 2,9 4,1 3,7 2,2 3,0 4,0 3,8 2,6 3,2 4,3 3,1 1,3
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent . . 2,3 1,0 1,5 2,2 1,9 1,0 1,5 2,1 1,8 1,2 1,4 2,0 1,9 1,3 1,4 2,2 2,0 0,8
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent . . 44,2 42,8 18,8 20,9 21,9 21,1 19,0 20,9 21,7 21,8 16,0 17,8 18,2 17,9 26,6 27,0 28,0 27,6
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent . . -12,8 -10,7 37,8 39,5 39,9 43,1 36,6 39,6 39,5 42,3 34,2 37,2 35,9 39,1 14,5 21,7 25,2 31,2
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent . . 36,5 36,3 106,0 105,5 105,3 109,3 101,1 101,3 101,9 105,6 98,9 98,9 98,6 101,8 84,5 84,9 87,9 91,4
Frie inntekter per innbygger (kr) kr . . 50 820 52 361 47 667 50 180 51 683 53 187 49 775 52 158 53 619 55 124 50 630 53 174 54 801 56 328 47 460 49 801 51 399 52 773
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent . . 16,1 17,8 8,3 9,4 11,2 12,0 7,2 8,5 10,1 11,2 7,1 8,3 9,6 10,9 7,5 8,1 9,1 10,4
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent . . 8,5 8,0 14,6 14,6 14,6 16,0 14,5 14,7 14,5 15,2 15,1 14,9 14,6 15,3 14,2 15,3 13,9 11,2
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent . . 59,0 52,4 22,4 21,3 20,5 23,6 23,9 24,7 24,5 25,8 27,4 30,7 29,3 34,3 31,6 34,7 19,6 20,3

Kontakt