KOSTRA nøkkeltall

Sandefjord - 0710 (Vestfold)

Befolkningsprofil

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Befolkningsprofil

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sandefjord Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Vestfold
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Innbyggere (antall) antall . . 62 622 63 271 1 921 427 1 940 444 1 977 649 2 003 078 4 555 595 4 591 560 4 622 151 4 647 141 5 213 985 5 258 317 5 295 619 5 328 212 244 967 247 055 249 063 251 078
Fødte per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 . . 9,6 9,5 10,8 10,5 10,2 9,9 10,8 10,6 10,2 9,9 11,3 11,2 10,7 10,3 9,8 9,5 9,1 9,0
Døde per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 . . 8,3 8,4 7,6 7,6 7,5 7,5 8,1 8,0 8,0 8,0 7,8 7,7 7,7 7,7 8,6 8,7 8,5 8,4
Netto innflytting (antall)1 antall . . 504 585 14 385 13 221 13 915 13 008 24 875 23 675 20 232 15 891 29 802 26 076 21 293 18 081 1 968 1 869 1 846 1 847
Andel skilte og separerte 16-66 år (prosent) prosent . . 13,8 13,6 11,6 11,7 11,5 11,4 10,9 10,8 10,7 10,7 10,8 10,7 10,6 10,5 13,6 13,6 13,5 13,4
Andel enslige innbyggere 80 år og over (prosent) prosent . . 61,9 60,5 62,9 62,9 61,1 61,2 63,9 63,4 62,7 62,0 64,4 63,9 63,2 62,5 63,2 62,6 62,0 60,9
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år (prosent) prosent . . 1,9 1,9 2,1 2,0 1,7 1,6 2,0 2,0 1,6 1,5 2,0 2,0 1,6 1,6 1,9 2,1 1,8 1,8
Andel innvandrerbefolkning (prosent) prosent . . 17,4 18,1 15,9 16,6 .. .. 13,9 14,5 .. .. 16,3 16,8 .. .. 13,6 14,3 .. ..
Samlet fruktbarhetstall (antall) antall . . 1,58 1,57 1,70 1,71 1,65 1,60 1,80 1,73 1,65 1,59 1,80 1,73 1,65 1,59 1,70 1,66 1,58 1,57
1Sumtall for flytting inn og ut av kommuner vil ikke være direkte sammenlignbare med tall på fylkesnivå fordi fylkestall ikke omfatter flyttinger mellom kommuner innen fylket.

Kontakt