KOSTRA nøkkeltall

Røyken - 0627 (Buskerud)

Eiendomsforvaltning

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Røyken Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Buskerud Buskerud Buskerud
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent . 12,2 11,4 11,2 10,6 8,6 8,7 8,9 8,9 8,9 8,3 8,5 8,7 8,7 8,0 8,6 8,8 8,8 8,9 8,8 8,7 8,9 8,9 9,0 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 9,0 8,7 9,0 8,9 8,7 8,6 8,7 9,0 8,9 8,7 8,6 8,7 9,0 8,9 8,7 8,6
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr . 85 241 106 76 257 266 283 303 312 204 216 229 260 249 231 251 280 265 324 242 258 271 278 314 246 259 279 288 326 317 263 290 310 551 317 263 290 310 551 317 263 290 310 551
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 . 4,51 4,46 4,38 4,36 4,64 4,44 4,62 4,46 4,43 4,55 4,61 4,67 4,65 4,71 4,76 4,93 4,90 4,83 4,45 5,08 5,12 5,17 5,12 4,91 4,89 4,94 4,95 4,94 4,76 5,70 1,43 6,26 5,82 4,89 5,70 1,43 6,26 5,82 4,89 5,70 1,43 6,26 5,82 4,89
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr . .. 14 18 21 68 69 78 71 82 89 97 99 77 88 82 92 100 99 106 86 94 100 99 102 93 101 109 109 112 80 369 64 70 91 80 369 64 70 91 80 369 64 70 91
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr . .. 383 393 423 474 522 519 578 587 478 520 557 577 593 442 464 474 521 582 482 515 517 562 600 481 525 540 581 611 448 1 976 392 440 542 448 1 976 392 440 542 448 1 976 392 440 542
Herav utgifter til renhold (kr) kr . .. 121 127 135 131 154 152 161 169 152 156 158 170 175 142 147 154 155 169 144 152 157 161 171 143 150 156 159 168 151 566 134 149 175 151 566 134 149 175 151 566 134 149 175
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr . .. 18 23 22 99 107 108 127 124 106 112 113 126 144 96 99 103 119 131 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 79 378 73 85 104 79 378 73 85 104 79 378 73 85 104
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt