KOSTRA nøkkeltall

Røyken - 0627 (Buskerud)

Barnevern

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Røyken Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Buskerud
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 4 038 4 438 4 671 6 175 6 056 6 286 6 871 7 514 6 291 6 770 7 368 8 077 5 892 6 353 7 565 7 879 6 415 6 854 7 978 8 319 6 451 6 879 7 972 8 385 7 330 7 739 8 813 8 805
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 3,3 4,0 3,7 3,6 4,6 5,0 4,9 4,8 4,6 4,8 5,0 4,7 4,3 4,5 4,6 4,5 4,3 4,6 4,6 4,5 4,3 4,6 4,7 4,5 4,7 5,1 5,2 4,5
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 3,2 4,2 4,1 3,8 4,9 5,1 5,2 5,1 4,8 5,0 5,0 4,9 4,3 4,5 4,7 4,8 4,4 4,7 4,9 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 4,9 5,3 5,3 4,7
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 2,5 2,4 3,1 3,6 3,9 4,0 4,0 3,9 3,8 4,1 4,3 4,3 3,4 3,5 3,6 3,5 3,7 3,8 3,9 3,9 3,7 3,8 3,8 3,8 4,0 4,0 4,1 4,0
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 34 509 31 909 32 076 33 114 36 692 39 524 41 690 47 001 39 882 40 852 41 231 45 289 41 392 43 177 44 682 48 283 43 172 44 795 46 496 49 929 44 612 46 002 47 588 51 177 43 228 47 226 50 895 54 905
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 57 628 73 825 69 175 73 500 31 025 29 624 31 830 32 704 33 289 31 547 31 246 32 660 32 236 35 010 39 698 40 287 33 347 34 874 37 963 39 268 33 639 34 898 37 956 39 334 43 227 46 737 54 264 51 858
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 319 950 331 463 306 952 393 422 389 699 390 348 398 760 423 993 374 908 383 632 386 613 411 444 392 769 409 933 447 266 464 908 376 779 392 767 429 998 443 947 373 089 390 110 427 473 441 690 383 222 399 612 420 481 435 367
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 21,7 23,1 22,3 20,4 22,0 21,7 21,5 21,0 22,4 22,2 21,8 21,7 20,2 20,0 19,8 18,9 20,0 19,9 19,9 18,9 19,7 19,8 19,6 18,7 23,3 22,7 21,6 18,9
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 96 94 95 92 84 88 90 89 85 85 91 91 85 87 87 88 82 85 86 87 83 86 87 88 90 93 96 96

Kontakt