KOSTRA nøkkeltall

Rømskog - 0121 (Østfold)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Rømskog Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Østfold Østfold
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 4,4 4,0 4,2 5,1 4,4 3,0 3,0 3,0 3,2 3,8 2,8 2,9 3,0 3,0 3,4 3,8 3,9 3,9 3,9 4,1 3,8 3,9 4,0 4,0 4,2 3,1 3,3 3,3 3,3 3,5 3,1 3,3 3,3 3,3 3,5
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,6 0,7 0,7 0,8 1,0 0,6 0,7 0,8 0,9 0,9 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,5 0,4 0,0 0,4 0,4 0,8 0,8 0,8 0,7 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) (1000 kr) 1000 kr 1 951 1 966 2 524 3 205 2 492 23 320 24 485 25 165 24 181 24 311 54 342 55 351 57 895 59 347 77 194 4 223 843 4 399 063 4 743 091 5 018 295 5 506 838 4 865 165 5 115 506 5 500 394 5 917 151 6 479 687 230 821 263 280 264 540 271 612 303 703 230 821 263 280 264 540 271 612 303 703
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 3 463 3 263 3 735 5 302 4 338 2 192 2 343 2 427 2 867 3 303 2 100 2 268 2 444 2 597 2 954 1 998 2 097 2 224 2 354 2 549 2 036 2 148 2 297 2 428 2 627 1 516 1 672 1 771 1 832 2 072 1 516 1 672 1 771 1 832 2 072
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 503 815 10 623 580 2 713 3 816 658 2 293 1 582 1 399 1 154 982 1 279 3 901 865 954 934 1 053 1 270 918 1 046 1 166 1 239 1 574 875 620 398 814 1 182 875 620 398 814 1 182
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall 11,8 11,5 11,5 .. .. 2,5 3,0 3,8 3,0 4,7 3,2 3,2 3,0 3,5 3,4 4,5 4,7 4,7 4,8 4,9 4,3 4,6 4,6 4,7 4,8 3,2 3,1 3,2 3,2 3,4 3,2 3,1 3,2 3,2 3,4
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall 23,4 33,5 24,4 23,5 18,1 29,4 36,7 23,9 27,1 21,6 23,8 25,9 22,3 21,3 21,1 31,4 33,1 28,2 29,0 25,5 34,3 35,8 31,1 30,7 27,2 27,4 29,9 25,4 26,3 22,8 27,4 29,9 25,4 26,3 22,8
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 19,2 21,2 26,6 19,2 4,1 27,0 27,4 24,0 24,1 21,9 25,2 26,0 27,2 25,5 20,5 14,3 14,2 13,8 13,8 13,8 13,9 13,7 13,3 13,2 13,3 6,8 6,6 6,4 6,5 6,8 6,8 6,6 6,4 6,5 6,8
Omløpshastighet for bøker (antall) antall 0,4 0,4 0,4 .. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1,0 0,7 0,7 0,7 0,8 1,0 0,7 0,8 0,8 0,8 1,3 0,9 1,0 1,0 1,0 1,3 0,9 1,0 1,0 1,0
Brutto driftsutgifter til folkebibliotek (1000 kr) 1000 kr 506 529 562 476 555 7 474 7 899 8 313 7 619 7 094 22 439 24 754 23 732 23 949 25 705 1 366 243 1 415 105 1 438 518 1 506 447 1 565 876 1 535 529 1 605 097 1 637 569 1 731 479 1 810 409 70 746 76 314 77 516 80 393 85 838 70 746 76 314 77 516 80 393 85 838
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. Det vises ikke besøk og forestillinger separat for norske filmer for Bygdekinoen. I disse kommunene er visningsted satt lik en kinosal.

Kontakt