KOSTRA nøkkeltall

Rømskog - 0121 (Østfold)

Eiendomsforvaltning

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Rømskog Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Østfold
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 7,8 7,6 9,7 9,4 8,6 8,5 8,8 9,0 8,9 9,0 9,1 9,3 8,7 8,9 8,9 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 8,0 8,0 8,3 8,1
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 293 330 0 290 136 92 152 202 206 242 279 296 242 258 271 278 246 259 279 288 212 204 275 289
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 9,98 9,79 9,83 9,96 8,02 8,43 8,25 8,55 8,05 8,14 8,42 8,76 5,08 5,12 5,17 5,12 4,89 4,94 4,95 4,94 4,25 4,88 4,97 4,99
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 172 104 135 217 114 100 108 115 82 92 89 88 86 94 100 99 93 101 109 109 72 68 75 85
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 338 373 614 584 437 445 487 543 517 534 537 564 482 515 517 562 481 525 540 581 525 475 487 496
Herav utgifter til renhold (kr) kr 67 123 167 169 153 140 145 167 151 160 168 173 144 152 157 161 143 150 156 159 176 159 162 163
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 87 85 114 122 103 104 121 140 130 137 133 144 102 109 111 126 101 109 113 127 109 99 103 115
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt