KOSTRA nøkkeltall

Ringerike - 3007 (Viken)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Ringerike Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Viken
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . 1 432 1 633 1 096 1 149 1 162 1 396 1 470 1 153 1 242 1 292 1 309 1 403 1 106 1 180 1 228 1 262 1 348 . . . 1 115 1 161
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . 1 113 1 256 920 925 964 1 109 1 185 929 993 1 036 1 053 1 128 897 950 990 1 026 1 093 . . . 870 902
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (kr) kr . . . 319 377 176 225 198 287 285 224 248 255 256 275 209 230 238 236 255 . . . 245 259
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . 898 1 081 775 824 859 869 981 822 889 919 893 986 794 849 880 874 946 . . . 759 842
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . 41 103 -9 23 9 55 77 57 71 65 65 79 56 69 65 64 78 . . . 77 89
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . 857 978 784 801 850 814 904 765 818 853 829 907 738 780 815 809 868 . . . 681 753
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . 1,04 1,01 .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,72 0,75 0,76 0,70 0,70 0,71 0,74 0,74 . . . 0,71 0,72
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . 0,35 0,32 .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,26 0,24 0,23 0,24 0,24 0,24 . . . 0,22 0,22
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . 0,69 0,69 .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,47 0,50 0,50 0,46 0,47 0,47 0,50 0,50 . . . 0,49 0,50
Antall bygningsbranner (antall) antall . . . 14 34 112 105 121 260 282 2 711 2 939 2 798 2 601 2 839 3 079 3 318 3 160 2 966 3 238 . . . 583 716
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall . . . 35 42 360 366 385 580 677 9 745 9 041 8 137 7 295 7 430 11 145 9 312 8 183 7 444 7 661 . . . 1 203 1 179

Kontakt