KOSTRA nøkkeltall

Porsgrunn - 0805 (Telemark)

Klima og energi

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Porsgrunn Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Telemark Telemark
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 112 105 115 135 134 96 99 103 119 134 102 109 111 126 134 101 109 113 127 133 98 108 114 137 136 98 108 114 137 136
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,74 0,68 0,74 0,85 0,81 0,62 0,63 0,62 0,68 0,66 0,67 0,68 0,67 0,73 0,71 0,63 0,65 0,65 0,70 0,67 0,63 0,66 0,66 0,75 0,72 0,63 0,66 0,66 0,75 0,72
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 89,8 91,0 92,2 92,5 100,0 93,9 94,6 94,4 94,0 96,4 95,8 95,9 95,6 95,5 96,2 95,5 95,4 95,2 95,1 95,8 95,1 97,4 97,4 97,2 97,6 95,1 97,4 97,4 97,2 97,6
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 167 164 155 157 136 138 148 143 143 153 147 166 155 154 154 154 168 158 155 153 149 157 157 155 151 149 157 157 155 151
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 79 79 79 79 77 81 81 81 80 81 84 85 84 83 83 82 84 83 82 82 88 87 88 88 88 88 87 88 88 88
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 20 18 19 17 21 15 15 14 16 16 11 11 12 12 13 12 12 13 13 14 10 9 9 9 11 10 9 9 9 11
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 1 3 3 4 3 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 1 2 2 2 3 1
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 89 92 92 92 100 93 94 94 94 96 94 95 95 95 96 94 95 95 94 96 97 97 97 98 98 97 97 97 98 98
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 0 0 0 0 0 6 7 6 5 4 7 6 5 5 4 6 5 4 4 4 1 2 2 0 1 1 2 2 0 1

Kontakt