KOSTRA nøkkeltall

Porsgrunn - 0805 (Telemark)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Porsgrunn Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Telemark
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 1 326 1 335 1 349 1 453 1 559 999 1 063 1 090 1 173 1 203 1 042 1 119 1 153 1 242 1 292 1 002 1 069 1 106 1 180 1 228 1 272 1 328 1 395 1 543 1 602
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 1 128 1 136 1 144 1 230 1 273 791 857 882 952 971 831 897 929 993 1 036 804 861 897 950 990 983 1 033 1 098 1 213 1 249
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 199 199 204 223 286 209 207 207 221 232 211 222 224 248 255 198 207 209 230 238 289 295 297 330 353
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 115 1 120 1 116 1 184 1 270 708 742 746 806 826 762 807 822 889 918 740 778 794 849 880 955 1 013 1 020 1 138 1 161
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr 67 59 53 67 131 64 54 49 62 65 60 60 57 71 65 60 59 56 69 65 86 90 60 65 90
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 048 1 061 1 063 1 117 1 140 643 688 697 743 761 702 747 765 818 853 680 718 738 780 815 869 923 961 1 074 1 071
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 1,26 1,26 1,25 1,25 1,22 .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,72 0,70 0,69 0,70 0,70 0,71 0,96 0,94 0,94 0,96 0,94
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,24 0,31 0,31 0,31 0,33 0,33
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 1,00 1,00 0,99 0,99 0,96 .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,47 0,46 0,46 0,47 0,47 0,65 0,63 0,63 0,63 0,61
Antall bygningsbranner (antall) antall 32 24 36 22 29 910 993 1 083 1 187 1 198 2 382 2 567 2 711 2 939 2 798 2 656 3 009 3 079 3 318 3 160 155 127 139 154 155
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 142 142 64 34 57 5 493 4 098 3 680 3 255 2 987 15 160 11 091 9 745 9 041 8 137 15 710 11 641 11 145 9 312 8 183 640 588 469 431 374

Kontakt