KOSTRA nøkkeltall

Østfold fylkeskommune

Klima og energi

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Østfold fylkeskommune Landet uten Oslo Landet Øst-Norge
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,55 0,58 0,63 0,71 0,66 0,50 0,51 0,52 0,57 0,54 0,31 0,33 0,33 0,36 0,33 0,58 0,58 0,60 0,66 0,62
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 1 0 0 0 0 4 3 7 4 6 4 4 7 4 7 4 5 5 5 4
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 91 90 80 78 80 74 72 71 72 70 74 71 70 72 69 69 66 63 63 64
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 7 10 16 18 18 18 21 19 22 22 19 21 20 22 22 26 28 30 31 31
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 97 97 91 91 94 91 91 91 91 93 92 91 91 91 93 92 92 89 89 92
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 1 1 4 4 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 2 1 1
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 90,8 86,8 89,6 89,5 92,3 93,3 93,2 92,0 91,0 92,9 92,2 92,3 91,0 90,3 91,6 90,4 89,5 89,1 89,5 92,3
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 2 2 11 11 5 7 8 7 5 4 7 7 6 5 4 2 2 5 4 2
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 66 88 105 127 127 84 93 98 112 110 85 96 102 115 111 85 97 106 120 120
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 123 139 139 145 147 129 134 131 119 118 129 133 134 110 121 123 130 134 129 127

Kontakt