KOSTRA nøkkeltall

Oslo - 0301 (Oslo)

Klima og energi

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Oslo Kostragruppe 15 Landet uten Oslo Landet Oslo Oslo
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 88 109 141 138 119 88 109 141 138 119 102 109 111 126 134 101 109 113 127 133 88 109 141 138 119 88 109 141 138 119
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,37 0,45 0,51 0,52 0,42 0,37 0,45 0,51 0,52 0,42 0,67 0,68 0,67 0,73 0,71 0,63 0,65 0,65 0,70 0,67 0,37 0,45 0,51 0,52 0,42 0,37 0,45 0,51 0,52 0,42
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 91,5 92,2 92,7 91,8 89,5 91,5 92,2 92,7 91,8 89,5 95,8 95,9 95,6 95,5 96,2 95,5 95,4 95,2 95,1 95,8 91,5 92,2 92,7 91,8 89,5 91,5 92,2 92,7 91,8 89,5
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 220 185 186 165 144 220 185 186 165 144 147 166 155 154 154 154 168 158 155 153 220 185 186 165 144 220 185 186 165 144
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 72 75 75 74 73 72 75 75 74 73 84 85 84 83 83 82 84 83 82 82 72 75 75 74 73 72 75 75 74 73
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 19 22 23 22 25 19 22 23 22 25 11 11 12 12 13 12 12 13 13 14 19 22 23 22 25 19 22 23 22 25
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 9 2 3 3 2 9 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 9 2 3 3 2 9 2 3 3 2
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 95 95 94 94 93 95 95 94 94 93 94 95 95 95 96 94 95 95 94 96 95 95 94 94 93 95 95 94 94 93
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 7 6 5 5 4 6 5 4 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0

Kontakt