KOSTRA nøkkeltall

Os - 3430 (Innlandet)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Os Kostragruppe 14 Landet uten Oslo Landet Innlandet
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . . 1 340 989 1 011 1 042 1 064 2 482 1 119 1 153 1 242 1 292 1 310 1 069 1 106 1 180 1 228 1 263 . . . . 1 497
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . . 1 226 761 799 845 909 1 901 897 929 993 1 036 1 054 861 897 950 990 1 027 . . . . 1 118
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (kr) kr . . . . 114 228 212 197 155 581 222 224 248 255 256 207 209 230 238 236 . . . . 379
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . . 949 748 758 783 789 1 687 807 822 889 919 894 778 794 849 880 874 . . . . 931
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . . -187 146 133 109 63 29 60 57 71 65 65 59 56 69 65 64 . . . . 47
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . . 1 136 602 625 674 726 1 658 747 765 818 853 829 718 738 780 815 810 . . . . 884
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . . 0,00 .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,72 0,75 0,69 0,70 0,70 0,71 0,74 . . . . 0,73
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . . 0,00 .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,24 0,23 0,24 0,24 . . . . 0,38
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . . 0,00 .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,47 0,50 0,46 0,46 0,47 0,47 0,50 . . . . 0,35
Antall bygningsbranner (antall) antall . . . . 0 261 258 280 279 19 2 567 2 711 2 939 2 798 2 601 3 009 3 079 3 318 3 160 2 966 . . . . 256
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall . . . . 0 1 080 1 054 1 020 580 133 11 091 9 745 9 041 8 137 6 995 11 641 11 145 9 312 8 183 7 144 . . . . 752

Kontakt