KOSTRA nøkkeltall

Os - 1243 (Hordaland)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Os Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Hordaland Hordaland Hordaland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 910 946 994 1 066 1 153 811 859 922 987 1 004 887 959 1 013 1 082 1 290 999 1 063 1 090 1 173 1 203 1 042 1 119 1 153 1 242 1 292 1 002 1 069 1 106 1 180 1 228 1 019 1 046 1 106 1 148 1 237 1 019 1 046 1 106 1 148 1 237 1 019 1 046 1 106 1 148 1 237
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 677 694 743 786 867 629 667 723 772 790 724 798 858 837 995 791 857 882 952 971 831 897 929 993 1 036 804 861 897 950 990 833 859 914 942 1 020 833 859 914 942 1 020 833 859 914 942 1 020
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 233 251 251 279 286 182 192 199 215 214 163 161 154 245 296 209 207 207 221 232 211 222 224 248 255 198 207 209 230 238 186 187 192 206 218 186 187 192 206 218 186 187 192 206 218
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 746 794 804 857 938 553 563 616 674 702 659 712 739 785 978 708 742 746 806 826 762 807 822 889 918 740 778 794 849 880 799 808 830 856 895 799 808 830 856 895 799 808 830 856 895
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr 97 113 97 109 110 27 29 34 43 34 23 8 -5 71 88 64 54 49 62 65 60 60 57 71 65 60 59 56 69 65 66 55 34 48 46 66 55 34 48 46 66 55 34 48 46
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 649 681 707 748 828 526 534 582 631 668 636 703 744 714 890 643 688 697 743 761 702 747 765 818 853 680 718 738 780 815 734 753 796 808 849 734 753 796 808 849 734 753 796 808 849
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,61 0,60 0,69 0,68 0,58 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,72 0,70 0,69 0,70 0,70 0,71 0,71 0,70 0,72 0,72 0,81 0,71 0,70 0,72 0,72 0,81 0,71 0,70 0,72 0,72 0,81
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,34 0,33 0,42 0,42 0,34 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,24 0,22 0,22 0,22 0,22 0,26 0,22 0,22 0,22 0,22 0,26 0,22 0,22 0,22 0,22 0,26
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,27 0,27 0,27 0,26 0,24 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,47 0,46 0,46 0,47 0,47 0,49 0,48 0,50 0,50 0,55 0,49 0,48 0,50 0,50 0,55 0,49 0,48 0,50 0,50 0,55
Antall bygningsbranner (antall) antall 11 5 4 11 10 215 202 228 219 182 148 146 164 182 126 910 993 1 083 1 187 1 198 2 382 2 567 2 711 2 939 2 798 2 656 3 009 3 079 3 318 3 160 325 230 227 260 272 325 230 227 260 272 325 230 227 260 272
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 67 67 35 23 1 1 058 622 490 577 452 941 653 562 521 365 5 493 4 098 3 680 3 255 2 987 15 160 11 091 9 745 9 041 8 137 15 710 11 641 11 145 9 312 8 183 2 028 1 431 1 176 1 348 822 2 028 1 431 1 176 1 348 822 2 028 1 431 1 176 1 348 822

Kontakt