KOSTRA nøkkeltall

Ørsta - 1520 (Møre og Romsdal)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Ørsta Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 5 4 6 5 96 85 89 86 1 870 1 741 1 682 1 607 1 924 1 800 1 731 1 644 166 123 125 95
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent 100 38 11 67 29 23 24 35 24 19 19 26 24 19 19 26 38 41 44 54
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 188 215 194 170 4 990 4 253 4 540 3 817 88 326 80 866 78 670 74 668 93 745 86 591 84 955 80 561 5 938 5 110 5 138 4 498
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 81 88 74 .. 2 544 2 392 1 584 .. 43 837 39 200 33 292 .. 46 642 42 169 36 334 .. 3 280 2 604 1 988
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 8 14 13 .. 15 14 38 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 17 15 35
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 11 20 27 .. 36 34 45 .. 36 32 37 .. 36 33 38 .. 39 32 45
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 34 47 38 39 18 28 20 22 18 18 18 18 18 17 18 18 21 26 22 25
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. 1 3 3 .. 7 62 41 .. 1 594 1 785 1 992 .. 1 965 1 785 2 367 .. 60 51 58
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall 2 .. 6 2 68 80 83 109 1 090 1 177 1 307 1 224 1 092 1 181 1 308 1 224 177 82 128 195
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 100 96 100 .. 73 97 96 .. 90 89 97 .. 90 89 97 .. 96 97 97
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. 50 50 .. .. 49 49 48 .. 47 46 49 .. 47 46 49 .. 48 49 46
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. .. .. .. 83 93 73 76 84 86 86 81 84 86 86 81 85 82 73 73
Netto endring i antall boliger (antall) antall 39 64 .. .. 1 205 1 034 0 .. 59 758 23 645 0 .. 62 408 23 930 0 .. 1 455 1 325 0 ..

Kontakt