KOSTRA nøkkeltall

Ørland - 5057 (Trøndelag - Trööndelage)

Befolkningsprofil

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Befolkningsprofil

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Ørland Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Innbyggere (antall) antall . . . 10 306 10 371 303 481 304 392 205 477 155 974 155 937 4 622 151 4 647 141 4 674 089 4 694 359 4 725 443 5 295 619 5 328 212 5 367 580 5 391 369 5 425 270 . 462 032 467 139 471 124 474 131
Fødte per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 . . . 9,3 9,4 10,9 10,3 9,4 9,1 10,0 10,2 9,9 9,7 9,3 9,8 10,7 10,3 10,2 9,8 10,3 . 10,1 10,1 9,7 10,4
Døde per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 . . . 7,6 9,4 6,9 7,2 8,4 8,5 9,3 8,0 8,0 7,9 7,8 8,0 7,7 7,7 7,6 7,5 7,7 . 7,6 7,7 7,3 7,7
Netto innflytting (antall)2 antall . . . -33 64 611 -47 556 -396 -121 20 232 15 891 18 435 13 135 22 528 21 293 18 081 25 327 11 327 19 650 . 2 086 1 920 1 274 1 688
Andel skilte og separerte 16-66 år (prosent) prosent . . . 10,5 10,1 10,4 10,4 10,9 9,7 9,6 10,7 10,7 10,6 10,5 10,4 10,6 10,5 10,4 10,4 10,3 . 9,2 9,0 9,0 8,9
Andel enslige innbyggere 80 år og over (prosent) prosent . . . 60,3 58,9 66,6 60,3 61,9 62,5 61,4 62,7 62,0 61,5 60,7 60,2 63,2 62,5 62,0 61,2 60,7 . 62,0 61,1 60,5 59,5
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år (prosent)1 prosent . . . 1,4 .. 1,6 1,5 1,4 1,8 0,0 1,6 1,5 1,4 2,4 0,0 1,6 1,6 1,5 2,7 0,0 . 1,3 1,2 1,9 0,0
Andel med innvandrerbakgrunn (prosent) prosent . . . 7,8 7,8 12,2 12,4 12,1 11,3 11,5 15,0 15,4 15,9 16,2 16,7 17,3 17,7 18,2 18,5 18,9 . 12,2 12,7 12,8 13,1
Samlet fruktbarhetstall (antall) antall . . . 1,46 1,55 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. ..
1I tabellene «11818: Utvalgte nøkkeltall befolkningsprofil, etter region, statistikkvariabel og år (F)» og «11820: Utvalgte nøkkeltall befolkningsprofil, etter region, statistikkvariabel og år (K)» er 2020 siste oppdaterte årgang. Registrerte ledige publiseres nå av NAV.
2Sumtall for flytting inn og ut av kommuner vil ikke være direkte sammenlignbare med tall på fylkesnivå fordi fylkestall ikke omfatter flyttinger mellom kommuner innen fylket.

Kontakt