KOSTRA nøkkeltall

Ørland - 5057 (Trøndelag - Trööndelage)

Barnevern

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Ørland Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr . . . 10 799 12 512 7 368 8 077 9 401 9 095 9 765 7 978 8 318 8 391 8 059 8 378 7 972 8 384 8 370 8 082 8 433 . 8 703 8 457 7 937 8 386
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent . . . 4,2 4,5 5,0 4,7 5,2 5,0 5,0 4,6 4,5 4,6 4,5 4,3 4,7 4,5 4,6 4,5 4,3 . 3,8 4,0 4,3 4,2
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent . . . 4,6 4,6 5,0 4,9 5,1 5,1 4,9 4,9 4,8 4,8 4,7 4,4 4,9 4,9 4,8 4,7 4,4 . 4,2 4,4 4,7 4,6
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent . . . 5,5 .. 4,3 4,2 4,3 4,1 .. 3,9 3,9 3,8 3,7 .. 3,8 3,8 3,8 3,7 .. . 3,7 3,7 3,8 ..
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr . . . 41 784 45 721 41 231 45 289 51 894 59 968 66 136 46 496 49 927 54 773 55 624 63 322 47 588 51 176 56 100 57 131 65 632 . 49 206 51 941 50 798 56 748
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr . . . 37 258 48 233 31 282 32 775 40 953 40 188 49 749 38 055 39 375 41 826 44 295 47 364 38 052 39 442 42 142 44 904 48 941 . 43 495 41 831 44 135 47 128
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr . . . 358 481 413 352 388 147 414 101 415 949 396 172 407 272 432 705 447 044 447 964 436 680 430 792 430 457 445 112 444 837 435 293 428 490 . 456 215 444 611 414 389 435 591
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall . . . 19,4 20,0 21,8 21,7 19,5 16,8 16,7 19,9 18,9 18,6 17,5 16,4 19,6 18,7 18,3 17,3 16,1 . 18,1 18,0 19,1 17,3
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent . . . 89 97 91 91 93 91 85 86 87 88 90 91 87 88 89 91 92 . 89 85 86 85
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-24 år (kr) kr . . . 9 776 11 422 6 797 7 460 8 627 8 321 8 955 7 313 7 622 7 681 7 379 7 678 7 284 7 656 7 633 7 372 7 700 . 7 845 7 611 7 137 7 523
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-24 år (prosent) prosent . . . .. 4,7 .. .. .. .. 3,8 .. .. .. .. 3,3 .. .. .. .. 3,2 . .. .. .. 3,5

Kontakt