KOSTRA nøkkeltall

Ørland - 5057 (Trøndelag - Trööndelage)

Barnevern

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Ørland Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr . . . . 10 799 6 770 7 368 8 077 9 401 9 095 6 854 7 978 8 318 8 391 8 059 6 879 7 972 8 384 8 370 8 082 . . 8 703 8 457 7 937
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent . . . . 5,6 4,8 5,0 4,7 5,2 5,6 4,6 4,6 4,5 4,6 5,0 4,6 4,7 4,5 4,6 5,0 . . 3,8 4,0 4,7
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent . . . . 4,6 5,0 5,0 4,9 5,1 5,1 4,7 4,9 4,8 4,8 4,7 4,8 4,9 4,9 4,8 4,7 . . 4,2 4,4 4,7
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent . . . . 5,7 4,1 4,3 4,3 4,3 4,2 3,8 3,9 3,9 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,7 . . 3,7 3,7 3,8
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr . . . . 41 784 40 852 41 231 45 289 51 894 59 968 44 795 46 496 49 927 54 773 55 757 46 002 47 588 51 176 56 100 57 250 . . 49 206 51 941 50 798
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr . . . . 36 862 31 547 31 246 32 660 40 823 39 911 34 874 37 963 39 258 41 685 44 053 34 898 37 956 39 325 41 998 44 675 . . 43 394 41 750 44 027
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr . . . . 339 614 383 632 386 613 411 444 412 006 390 356 392 767 429 998 443 890 444 023 431 849 390 110 427 473 441 638 440 539 430 206 . . 453 233 441 027 412 297
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall . . . . 19,4 22,2 21,8 21,7 19,5 16,8 19,9 19,9 18,9 18,6 17,5 19,8 19,6 18,7 18,3 17,3 . . 18,1 18,0 19,1
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent . . . . 89 85 91 91 93 91 85 86 87 88 90 86 87 88 89 91 . . 89 85 86

Kontakt