4398_5024
4398_5024
kostra
2019-06-16T10:32:00.000Z
no
tjenesteområde Eiendomsforvaltning Orkdal, faktaark Eiendomsforvaltning Orkdal

KOSTRA nøkkeltall

Orkdal - 5024 (Trøndelag)

Eiendomsforvaltning

Publisert 15.03.2019.

En tabell med tall  for fylkeskommunal eiendomsforvaltning har blitt oppdatert etter publisering. Se rettelogg her. 

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Orkdal Kostragruppe 07 Landet uten Oslo Landet Trøndelag
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent . . . 9,7 8,6 8,7 8,9 8,8 8,7 8,9 8,9 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 . . . 9,7
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr . . . 275 257 266 283 306 242 258 271 295 246 259 279 303 . . . 316
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 . . . 4,78 4,64 4,44 4,62 4,26 5,08 5,12 5,17 5,13 4,89 4,94 4,95 4,95 . . . 4,94
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr . . . 71 68 69 78 74 86 94 100 100 93 101 109 110 . . . 106
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr . . . 732 474 522 519 602 482 515 517 562 481 525 540 580 . . . 595
Herav utgifter til renhold (kr) kr . . . 279 131 154 152 165 144 152 157 161 143 150 156 159 . . . 185
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr . . . 128 99 107 108 133 102 109 111 126 101 109 113 127 . . . 121
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt