KOSTRA nøkkeltall

Nordreisa - Ráisa - Raisi - 5428 (Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku)

Barnevern

Oppdatert 15.03.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Nordreisa Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr . . . 12 186 18 657 6 621 6 926 8 592 8 698 9 399 7 978 8 318 8 391 8 059 8 313 7 972 8 384 8 370 8 082 8 375 . . . 9 316 10 850
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent . . . 5,5 4,9 4,6 4,5 4,7 4,7 4,5 4,6 4,5 4,6 4,5 4,3 4,7 4,5 4,6 4,5 4,3 . . . 5,7 5,7
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent . . . 5,7 4,9 4,7 4,9 5,0 4,6 4,3 4,9 4,8 4,8 4,7 4,4 4,9 4,9 4,8 4,7 4,4 . . . 5,9 5,7
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent . . . 6,1 .. 4,5 4,5 4,5 4,5 .. 3,9 3,9 3,8 3,7 .. 3,8 3,8 3,8 3,7 .. . . . 4,1 ..
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr . . . 85 928 142 398 48 096 56 078 88 181 90 459 95 257 46 496 49 927 54 773 55 624 63 731 47 588 51 176 56 100 57 131 66 004 . . . 63 633 77 975
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr . . . 30 250 55 379 33 679 21 130 35 791 43 966 58 041 38 055 39 375 41 826 44 295 47 850 38 052 39 442 42 142 44 904 49 391 . . . 42 597 46 429
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr . . . 210 094 300 400 351 060 429 712 431 824 398 091 537 346 432 705 447 044 447 964 436 680 433 426 430 457 445 112 444 837 435 293 430 734 . . . 377 273 413 880
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall . . . 11,8 10,3 15,8 16,6 16,9 17,1 14,6 19,9 18,9 18,6 17,5 16,3 19,6 18,7 18,3 17,3 16,0 . . . 15,9 15,4
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent . . . 87 76 86 86 85 91 92 86 87 88 90 91 87 88 89 91 92 . . . 82 92
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-24 år (kr) kr . . . 11 143 17 225 6 096 6 369 7 945 8 014 8 681 7 313 7 622 7 681 7 379 7 617 7 284 7 656 7 633 7 372 7 647 . . . 8 402 9 772
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-24 år (prosent) prosent . . . .. 4,8 .. .. .. .. 3,7 .. .. .. .. 3,3 .. .. .. .. 3,2 . . . .. 3,7

Kontakt