KOSTRA nøkkeltall

Nordland

Tannhelsetjenesten

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Tannhelsetjenesten

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Nordland fylkeskommune Landet uten Oslo Landet Nord-Norge Nord-Norge
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Barn og unge 1-18 år under tilsyn (prosent) prosent 104,0 99,5 100,0 98,1 99,0 100,0 97,6 98,6 86,5 85,6 99,7 97,6 98,4 87,7 86,7 100,3 98,3 99,2 97,8 94,7 100,3 98,3 99,2 97,8 94,7
Eldre, langtidssyke og uføre i institusjonspleie under tilsyn (prosent) prosent 77,1 78,7 86,1 79,6 81,1 80,3 77,6 86,2 79,6 71,2 77,8 76,5 85,3 78,3 68,5 77,1 77,8 84,7 83,0 73,4 77,1 77,8 84,7 83,0 73,4
Eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie under tilsyn (prosent) prosent 33,0 32,9 27,4 24,8 25,6 33,8 32,0 28,1 23,0 21,6 33,3 31,4 27,5 22,6 21,0 35,9 37,0 31,7 28,9 25,5 35,9 37,0 31,7 28,9 25,5
Prioriterte personer undersøkt/behandlet (antall) antall 44 567 46 165 45 900 42 173 37 156 784 775 763 744 776 300 763 499 618 487 864 850 840 618 855 411 843 677 690 194 88 037 91 365 90 358 86 139 74 121 88 037 91 365 90 358 86 139 74 121
Andel 5-åringer uten karies (DMFT=0) (prosent) prosent 80,9 82,9 83,5 84,5 84,2 81,4 82,4 82,4 81,8 81,0 80,2 81,3 81,3 81,1 80,3 81,2 81,6 82,2 81,5 79,1 81,2 81,6 82,2 81,5 79,1
Andel 18-åringer med DMFT<4 (prosent) prosent 61,4 64,0 68,6 72,7 72,5 67,3 70,7 71,3 73,6 74,3 67,8 70,9 71,5 73,7 74,5 60,7 64,2 66,6 69,9 68,4 60,7 64,2 66,6 69,9 68,4
Andel 18-åringer med DMFT>9 (prosent) prosent 11,1 10,2 8,4 7,3 6,6 9,1 7,8 7,4 6,5 6,3 8,9 7,7 7,3 6,4 6,2 11,9 10,2 9,2 8,7 7,4 11,9 10,2 9,2 8,7 7,4
SIC-indeks for 12-åringer, gjennomsnittlig antall tenner med hull (antall) antall 3,06 2,79 2,58 2,27 2,67 2,60 2,30 2,20 2,30 2,42 2,60 2,60 2,50 2,30 2,43 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Netto driftsutgifter per innbygger (kr) kr 745,8 731,7 773,2 783,4 783,8 487,0 492,5 522,0 534,6 507,2 460,5 466,0 493,7 506,2 481,4 784,6 807,7 843,6 872,7 664,4 784,6 807,7 843,6 872,7 664,4
Avtalte tannlegeårsverk (uten spesialitet) per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 8,8 8,7 8,4 8,6 8,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,6 7,6 7,6 7,7 7,7 7,8 9,2 9,1 9,1 9,3 9,0 9,2 9,1 9,1 9,3 9,0
Avtalte tannlegespesialistårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Avtalte tannpleierårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 2,3 2,4 2,6 2,5 2,7 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 3,3 3,2 3,4 3,3 3,6 3,3 3,2 3,4 3,3 3,6