KOSTRA nøkkeltall

Nordland

Klima og energi

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Nordland fylkeskommune Landet uten Oslo Landet Nord-Norge Nord-Norge
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,44 0,45 0,55 0,55 0,34 0,51 0,52 0,57 0,54 0,39 0,33 0,33 0,36 0,33 0,21 0,50 0,51 0,61 0,56 0,45 0,50 0,51 0,61 0,56 0,45
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 3 7 4 6 4 4 7 4 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 81 81 78 80 85 72 71 72 70 74 71 70 72 69 73 86 87 85 86 85 86 87 85 86 85
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 19 19 22 20 15 21 19 22 22 20 21 20 22 22 21 13 13 14 14 15 13 13 14 14 15
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 95 94 93 96 97 91 91 91 93 94 91 91 91 93 94 96 96 96 97 97 96 96 96 97 97
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 94,8 93,8 94,5 95,4 95,2 93,2 92,0 91,0 92,9 92,9 92,3 91,0 90,3 91,6 92,3 94,9 93,8 94,0 95,2 93,9 94,9 93,8 94,0 95,2 93,9
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 0 1 0 0 0 8 7 5 4 4 7 6 5 4 3 2 1 1 0 0 2 1 1 0 0
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 87 96 120 118 74 93 98 112 110 69 96 102 115 111 65 100 105 136 118 159 100 105 136 118 159
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 147 149 146 141 130 134 131 119 118 83 133 134 110 121 86 161 163 161 145 130 161 163 161 145 130

Kontakt