KOSTRA nøkkeltall

Nordland fylkeskommune

Klima og energi

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Nordland fylkeskommune Landet uten Oslo Landet Nord-Norge
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,40 0,44 0,45 0,55 0,55 0,50 0,51 0,52 0,57 0,54 0,31 0,33 0,33 0,36 0,33 0,50 0,50 0,51 0,61 0,56
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 4 3 7 4 6 4 4 7 4 7 0 0 0 0 0
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 81 81 81 78 80 74 72 71 72 70 74 71 70 72 69 86 86 87 85 86
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 19 19 19 22 20 18 21 19 22 22 19 21 20 22 22 13 13 13 14 14
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 95 95 94 93 96 91 91 91 91 93 92 91 91 91 93 95 96 96 96 97
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 94,2 94,8 93,8 94,5 95,4 93,3 93,2 92,0 91,0 92,9 92,2 92,3 91,0 90,3 91,6 94,1 94,9 93,8 94,0 95,2
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 0 0 1 0 0 7 8 7 5 4 7 7 6 5 4 2 2 1 1 0
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 84 87 96 120 118 84 93 98 112 110 85 96 102 115 111 99 100 105 136 118
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 153 147 149 146 141 129 134 131 119 118 129 133 134 110 121 165 161 163 161 145

Kontakt