KOSTRA nøkkeltall

Nord-Odal - 3414 (Innlandet)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Nord-Odal Kostragruppe 01 Landet uten Oslo Landet Innlandet
2020 2020 2020 2020 2020
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 3,6 3,0 4,0 4,1 3,8
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 1,0 0,9 1,4 1,4 1,2
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,6 0,7 0,8 0,8 0,7
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 2 429 1 929 2 529 2 644 2 517
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) per innbygger (kr) kr 1 395 915 1 174 1 224 1 217
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 4 420 661 1 350 1 457 1 161
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger (kr) kr 508 290 295 302 343
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall 3,4 1,9 2,7 2,8 2,7
Utlån per innbygger (antall) antall 1,7 2,1 2,1 2,1 2,3
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 0,0 17,9 13,6 13,1 15,9
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall 14,4 17,2 15,8 17,1 16,7
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. I disse kommunene er visningssted satt lik en kinosal.

Kontakt