KOSTRA nøkkeltall

Nord-Fron - 0516 (Oppland)

Klima og energi

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Nord-Fron Kostragruppe 08 Kostragruppe 11 Kostragruppe 11 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Oppland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 127 155 131 152 140 106 112 113 126 144 105 111 114 131 134 105 111 114 131 134 100 121 115 139 123 102 109 111 126 134 101 109 113 127 133 119 128 126 130 133
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,84 0,99 0,92 1,01 0,90 0,67 0,69 0,66 0,71 0,75 0,73 0,73 0,72 0,78 0,76 0,73 0,73 0,72 0,78 0,76 0,75 0,80 0,77 0,87 0,94 0,67 0,68 0,67 0,73 0,71 0,63 0,65 0,65 0,70 0,67 0,77 0,80 0,76 0,77 0,76
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,1 98,3 99,0 98,0 96,5 97,6 97,9 97,5 97,5 97,4 97,6 97,9 97,5 97,5 97,4 95,5 96,5 96,2 97,0 98,5 95,8 95,9 95,6 95,5 96,2 95,5 95,4 95,2 95,1 95,8 96,7 97,0 96,8 97,3 98,3
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 174 195 169 168 168 143 142 147 147 169 146 174 163 148 150 146 174 163 148 150 175 188 186 190 160 147 166 155 154 154 154 168 158 155 153 179 202 171 166 167
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 75 76 81 83 84 91 90 89 87 87 83 84 86 84 81 83 84 86 84 81 89 87 83 86 94 84 85 84 83 83 82 84 83 82 82 82 81 79 80 80
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 24 19 17 0 4 5 5 7 9 11 11 11 13 15 11 11 11 13 15 7 10 15 11 6 11 11 12 12 13 12 12 13 13 14 10 12 14 12 12
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 0 1
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 25 0 0 0 16 3 3 4 3 2 4 2 2 3 2 4 2 2 3 2 2 1 1 1 1 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 7 5 6 7 8
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 100 93 94 95 100 97 96 97 96 97 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 95 95 94 95 99 94 95 95 95 96 94 95 95 94 96 97 96 96 97 98
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 1 0 0 0 1 5 6 4 5 5 4 4 3 2 3 4 4 3 2 3 6 4 3 4 0 7 6 5 5 4 6 5 4 4 4 3 4 3 1 2

Kontakt