KOSTRA nøkkeltall

Nord-Fron - 0516 (Oppland)

Helse- og omsorgstjenester

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Nord-Fron Kostragruppe 08 Kostragruppe 11 Kostragruppe 11 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Oppland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 28 983 29 885 31 859 34 214 37 977 20 318 21 604 22 976 24 892 29 357 27 027 28 573 29 920 32 236 34 180 27 027 28 573 29 920 32 236 34 180 29 095 31 201 32 643 34 759 39 684 23 072 24 341 25 456 27 245 28 772 22 599 23 751 24 800 26 539 28 025 27 141 28 799 29 798 32 094 33 654
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk 328,6 336,3 314,4 382,1 376,0 250,2 256,4 264,1 273,5 317,5 349,9 355,3 367,8 368,7 378,1 349,9 355,3 367,8 368,7 378,1 358,8 365,4 379,0 392,5 431,3 289,9 292,3 300,0 306,2 313,7 278,7 280,6 288,0 293,5 300,2 345,7 349,6 349,4 359,1 361,0
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 30,4 34,0 35,2 36,2 38,4 28,3 28,4 28,0 28,6 32,9 33,3 33,7 33,2 34,6 34,6 33,3 33,7 33,2 34,6 34,6 31,4 32,4 32,3 33,4 34,8 30,9 31,4 31,1 31,9 32,4 30,0 30,3 30,0 30,8 31,3 34,4 35,3 34,7 35,5 35,9
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent 80,9 81,2 81,9 80,9 80,2 78,3 78,4 78,7 77,9 77,7 77,3 77,8 77,7 77,9 78,9 77,3 77,8 77,7 77,9 78,9 77,6 77,2 77,5 77,9 73,6 76,9 77,5 77,6 77,5 77,7 76,4 77,0 77,2 77,1 77,5 78,5 78,4 78,6 78,5 79,0
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk 0,38 0,40 0,36 0,48 0,48 0,51 0,49 0,50 0,51 0,54 0,53 0,53 0,54 0,53 0,57 0,53 0,53 0,54 0,53 0,57 0,59 0,58 0,59 0,61 0,57 0,54 0,54 0,55 0,56 0,58 0,54 0,54 0,55 0,56 0,58 0,51 0,52 0,50 0,50 ..
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent 36,6 33,9 36,8 34,0 31,8 32,3 33,2 33,0 31,8 32,7 36,2 35,9 36,4 36,2 34,0 36,2 35,9 36,4 36,2 34,0 36,1 36,2 36,4 35,3 38,4 33,3 32,9 32,4 31,6 30,3 33,0 32,5 32,0 31,2 30,0 34,8 34,4 34,5 34,6 ..
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent 46,4 46,0 43,6 39,8 37,4 51,5 51,6 52,0 36,4 49,9 45,1 45,6 45,8 29,9 46,2 45,1 45,6 45,8 29,9 46,2 45,0 46,2 46,3 31,6 45,9 46,1 46,5 47,0 47,5 47,9 45,8 46,3 46,8 47,4 47,8 43,9 45,1 45,8 45,2 ..
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent 17,2 16,1 14,3 12,7 13,6 10,1 13,9 9,4 9,3 9,9 12,9 10,9 12,3 12,0 11,9 12,9 10,9 12,3 12,0 11,9 14,2 8,7 13,2 12,8 11,2 13,2 13,0 12,6 12,1 11,9 13,6 13,3 12,9 12,4 12,1 12,4 12,2 11,1 10,7 10,5
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)1 prosent 81,8 100,0 100,0 100,0 100,0 84,9 84,5 90,9 92,2 91,3 90,0 90,6 91,3 91,8 94,3 90,0 90,6 91,3 91,8 94,3 89,6 86,5 86,8 86,2 83,6 86,9 87,7 89,2 89,7 91,0 83,7 84,2 86,6 87,8 89,3 82,0 82,7 84,1 85,8 88,0
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr 3 034 3 314 3 544 4 056 4 483 3 497 3 653 3 892 4 200 4 187 3 041 3 255 3 349 3 606 3 850 3 041 3 255 3 349 3 606 3 850 3 569 3 867 4 049 4 281 4 684 3 119 3 295 3 439 3 710 3 842 3 097 3 251 3 381 3 642 3 794 3 159 3 403 3 588 3 912 4 099
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 1,0 1,3 0,4 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 1,1 0,0 0,1 0,1 0,1 1,1 3,2 3,0 3,1 3,2 0,0 6,5 6,0 5,9 5,4 5,5 11,6 11,2 10,7 10,2 9,6 3,9 3,4 3,2 3,1 4,8
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer 0,52 0,56 0,64 0,63 0,33 0,49 0,38 0,62 0,58 0,54 0,44 0,52 0,46 0,49 0,49 0,44 0,52 0,46 0,49 0,49 0,49 0,94 0,54 0,54 0,49 0,54 0,56 0,55 0,57 0,56 0,53 0,55 0,55 0,56 0,55 0,61 0,65 0,66 0,68 0,61
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,68 0,00 0,00 0,00 0,73 0,77 0,00 0,00 0,00 0,73 0,77 0,00 0,00 0,00 0,63 0,60 0,64 0,64 0,65 0,67 0,69 0,65 0,66 0,67 0,68 0,70 0,71 0,70 0,76 0,77 0,77
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 4,9 4,9 5,1 4,6 5,1 4,6 4,6 4,6 4,9 4,9 4,6 4,8 4,7 4,9 5,0 4,6 4,8 4,7 4,9 5,0 5,0 5,4 5,1 5,3 6,0 4,6 4,7 4,6 4,8 5,0 4,4 4,6 4,5 4,7 4,8 5,0 5,1 5,0 5,3 5,4
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 12,9 12,6 13,4 13,9 14,5 9,9 10,2 10,3 10,6 11,3 11,7 11,8 12,1 12,4 12,4 11,7 11,8 12,1 12,4 12,4 11,7 12,3 12,9 13,0 15,2 10,5 10,7 11,1 11,3 11,5 10,5 10,6 11,0 11,2 11,4 11,9 12,1 12,4 12,7 12,8
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 11,1 10,3 11,2 11,8 12,2 8,3 8,2 8,7 8,7 10,4 9,6 9,7 10,1 10,2 10,5 9,6 9,7 10,1 10,2 10,5 10,0 10,5 11,0 11,1 11,9 9,1 9,2 9,5 9,6 9,7 9,0 9,1 9,4 9,5 9,5 11,3 11,3 11,8 11,8 11,7
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) årsverk 31,9 30,5 34,6 54,9 61,7 35,8 40,2 44,2 48,9 48,3 40,4 43,1 45,4 47,5 51,2 40,4 43,1 45,4 47,5 51,2 40,2 43,6 41,4 46,7 55,8 33,7 36,6 38,9 42,1 44,1 33,6 36,6 39,0 42,5 44,5 38,7 39,7 43,1 45,8 48,9
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent) prosent 67,6 87,3 105,7 88,9 88,9 89,9 94,3 90,3 89,4 93,8 90,2 92,8 91,1 91,9 95,6 90,2 92,8 91,1 91,9 95,6 84,8 89,1 88,4 81,8 95,0 88,6 91,8 90,6 90,6 93,4 83,3 87,7 88,6 88,4 90,0 95,1 98,6 94,3 97,8 96,9
1Fram til og med 2016 beregnet en indikatoren som andel PLASSER i enerom. Etter det gjelder alle år bare andel enerom.

Kontakt