KOSTRA nøkkeltall

Nord-Fron - 0516 (Oppland)

Bolig

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Nord-Fron Kostragruppe 08 Kostragruppe 11 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Oppland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 112 111 114 114 5 286 5 403 5 406 5 290 9 864 10 032 10 449 10 472 4 319 4 541 4 849 4 700 94 337 96 397 98 092 97 142 107 088 109 006 110 994 110 171 4 538 4 683 4 890 4 773
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 20 19 20 20 18 18 18 17 23 23 24 24 25 27 28 28 21 21 21 21 21 21 21 21 24 25 26 25
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 26 28 35 35 51 52 51 55 60 61 60 62 49 47 44 49 52 52 52 53 48 48 48 48 57 60 60 61
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 1 342 822 1 201 4 1 426 1 898 1 108 875 1 353 1 605 1 197 1 663 1 035 923 1 668 3 730 1 303 1 527 1 426 1 526 1 466 1 648 1 473 1 509 821 1 648 1 457 1 897
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 3 432 5 000 4 796 3 487 10 001 10 090 10 203 9 553 8 483 13 027 13 467 13 778 5 339 5 960 5 680 6 689 7 831 9 138 9 216 9 560 8 369 9 673 9 865 10 293 10 461 8 357 11 462 12 237
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 27 43 133 67 25 21 25 28 28 21 19 15 31 25 23 28 30 30 29 29 33 34 33 32 28 28 28 30
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 1 3 1 3 140 124 154 114 119 134 157 109 108 73 76 99 2 903 2 638 2 449 2 661 3 710 3 477 3 323 3 473 74 79 98 133
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall : : : : 1,8 1,5 1,7 1,7 1,8 1,4 1,4 1,5 1,8 1,4 1,6 1,5 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,6 1,4 1,6 1,7
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 21,3 19,7 14,8 12,2 19,1 18,8 15,5 13,8 18,9 18,2 15,1 13,2 16,0 16,0 12,8 11,1 19,2 18,9 16,2 14,6 20,3 20,0 17,3 15,7 20,1 19,3 15,6 13,2

Kontakt