KOSTRA nøkkeltall

Naustdal - 1433 (Sogn og Fjordane)

Regnskap

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Naustdal Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Sogn og Fjordane
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent -0,6 0,8 2,3 -0,6 0,5 2,4 3,7 4,1 1,6 0,2 2,0 3,4 3,0 1,9 0,3 2,9 4,1 3,7 2,2 1,2 3,0 4,0 3,8 2,6 1,7 3,7 3,0 3,5 2,1 0,2
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent -0,1 -0,1 2,0 0,1 0,8 2,0 2,7 2,6 1,6 0,5 1,4 2,3 1,8 1,8 1,1 1,5 2,1 1,8 1,2 0,9 1,4 2,0 1,9 1,3 1,0 1,3 1,5 1,4 1,0 1,0
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 0,2 -4,0 6,9 2,6 8,0 20,1 23,3 25,0 24,1 22,6 14,9 17,4 19,2 19,4 19,2 19,0 20,9 21,8 21,7 19,1 16,0 17,8 18,3 17,9 15,6 16,9 17,6 19,4 19,3 16,8
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 84,9 98,5 103,5 .. .. 30,1 31,5 31,8 39,7 50,0 39,4 40,5 39,5 40,1 56,5 37,2 40,1 40,1 42,3 60,2 34,8 37,7 36,5 39,1 57,4 43,5 47,2 53,1 51,8 70,1
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 124,4 130,7 143,0 141,0 148,9 86,0 85,3 87,4 91,2 91,9 93,4 93,2 92,7 95,3 102,8 101,1 101,3 101,9 105,6 102,6 98,9 98,9 98,6 101,8 99,2 97,3 100,3 100,5 103,5 105,1
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 57 302 61 178 64 231 66 851 69 568 53 725 54 957 55 446 56 733 61 835 56 285 58 873 61 096 62 753 64 575 49 775 52 158 53 619 55 124 57 297 50 630 53 174 54 801 56 328 58 484 56 136 57 848 60 006 61 989 64 340
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent -0,9 1,1 1,9 1,3 1,6 6,9 10,2 10,9 11,0 8,0 5,8 8,7 9,5 10,9 9,4 7,9 10,7 11,7 12,3 10,4 7,8 10,4 11,4 12,2 10,2 4,9 7,7 7,0 8,3 6,9
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 35,4 36,6 23,4 9,9 11,1 11,0 10,8 14,5 17,3 14,0 12,3 12,0 11,2 11,5 14,8 14,5 14,7 14,5 15,2 16,2 15,1 14,9 14,6 15,3 16,6 16,5 18,6 15,4 14,3 14,8
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 21,0 18,0 8,4 -67,4 10,5 20,0 26,6 31,0 23,0 20,8 14,1 15,8 24,1 15,1 20,3 16,6 16,7 24,5 15,5 11,8 19,6 22,2 29,3 23,8 20,2 29,1 28,1 31,0 22,2 25,1

Det er funnet en feil i de publiserte KOSTRA-tallene som innebærer at balanseregnskapstall fra kommunale særbedrifter ikke har kommet med. Vi beklager, retter opp og publiserer på nytt 30. mars. Inntil feilen er rettet må ikke balansedata for 2019 brukes.
Det gjelder Statistikkbanktabellene 12134, 12143, 12135, 12137, 12364, 12177. 

Kommuneregnskap - flere tabeller i statistikkbanken

Fylkeskommuneregnskap - flere tabeller i statistikkbanken

 

 

Kontakt