KOSTRA nøkkeltall

Naustdal - 1433 (Sogn og Fjordane)

Eiendomsforvaltning

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Naustdal Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Sogn og Fjordane
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 7,4 . 8,3 9,7 9,5 7,8 8,1 8,1 8,1 9,0 8,5 8,8 8,8 8,8 8,9 8,7 8,9 8,9 9,0 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 9,0 8,4 8,7 8,7 8,9 8,7
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 21 . 23 228 158 185 212 199 185 212 192 220 248 253 261 242 258 271 278 314 246 259 279 288 326 240 215 242 280 297
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 5,56 . 7,79 6,23 4,08 5,57 5,68 5,49 6,19 6,41 6,57 6,47 6,74 6,92 6,62 5,08 5,12 5,17 5,12 4,91 4,89 4,94 4,95 4,94 4,76 6,28 6,23 6,51 6,83 5,79
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 201 . 18 31 32 59 72 67 58 67 86 91 84 93 86 86 94 100 99 102 93 101 109 109 112 123 155 106 94 105
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 337 . 348 535 850 469 483 523 497 569 462 488 483 511 562 482 515 517 562 600 481 525 540 581 611 484 500 536 550 672
Herav utgifter til renhold (kr) kr 1 . 108 149 284 157 153 179 159 193 137 154 160 160 176 144 152 157 161 171 143 150 156 159 168 96 97 147 153 198
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 132 . 107 132 209 108 109 113 114 138 111 123 119 129 133 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 120 125 126 126 147
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt