KOSTRA nøkkeltall

Naustdal - 1433 (Sogn og Fjordane)

Bolig

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Naustdal Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Sogn og Fjordane
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 46 .. 62 62 .. 1 518 1 491 1 508 1 378 1 223 4 954 5 020 5 253 5 223 5 028 94 337 96 397 98 092 97 142 95 871 107 088 109 006 110 994 110 171 108 931 2 651 2 856 3 051 2 979 2 849
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 16 .. 22 22 .. 21 21 21 21 24 25 25 27 27 25 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 24 26 28 27 26
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 76 .. 79 0 .. 67 69 69 67 62 64 60 62 62 66 52 52 52 53 54 48 48 48 48 49 54 50 52 53 57
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 1 151 1 175 2 136 1 512 205 1 252 1 363 1 222 2 510 1 577 1 306 1 484 1 559 1 157 2 132 1 303 1 527 1 426 1 526 1 553 1 466 1 648 1 473 1 509 1 437 2 771 2 907 2 421 2 338 1 366
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 2 359 .. 4 065 4 043 .. 8 534 7 886 9 171 9 163 6 651 7 653 7 424 7 539 7 367 8 856 7 831 9 138 9 216 9 560 9 535 8 369 9 673 9 865 10 293 10 382 5 002 4 946 4 991 5 907 6 508
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 9 .. 0 .. .. 37 28 25 24 17 29 26 26 25 27 30 30 29 29 27 33 34 33 32 31 25 18 20 18 20
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 0 .. 0 0 .. 16 14 5 11 9 28 30 22 25 51 2 903 2 638 2 449 2 661 2 688 3 710 3 477 3 323 3 473 3 656 15 19 23 14 13
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall : 1,4 : : 1,4 1,4 0,8 1,1 1,0 1,7 1,8 1,3 1,3 1,4 1,6 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,1 1,0 1,0 0,9 1,1
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 7,0 12,3 8,1 8,6 6,8 15,2 14,9 11,9 10,3 15,3 15,1 14,7 11,4 9,8 11,0 19,2 18,9 16,2 14,6 13,4 20,3 20,0 17,3 15,7 14,5 13,1 13,2 10,5 9,9 8,0

Kontakt