KOSTRA nøkkeltall

Naustdal - 1433 (Sogn og Fjordane)

Barnehager

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Naustdal Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Sogn og Fjordane
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 84,2 84,9 83,1 90,9 93,5 76,3 75,7 75,9 78,0 78,7 78,9 79,5 80,1 81,1 80,8 81,4 82,6 83,0 83,9 84,6 80,6 82,0 82,5 83,4 84,3 81,3 83,3 84,6 85,4 87,2
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 93,8 95,3 94,0 98,8 99,3 87,6 87,3 87,6 88,8 89,6 90,2 90,6 90,5 90,6 90,6 91,0 91,5 91,8 92,1 92,4 90,4 91,0 91,3 91,7 92,1 91,9 92,8 93,5 93,4 94,5
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 100,0 101,7 100,9 102,7 101,9 94,4 94,4 95,1 95,8 96,5 97,1 97,4 96,9 96,4 96,5 97,0 97,2 97,3 97,3 97,3 96,6 96,8 97,0 97,1 97,0 98,2 98,7 99,2 98,5 99,0
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent 45,4 45,6 47,1 44,6 47,4 64,5 66,3 67,0 66,5 71,3 74,2 73,9 74,5 74,9 74,3 49,6 49,3 49,1 49,0 49,1 50,7 50,3 50,1 49,9 50,1 75,3 75,4 75,2 74,6 76,0
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall)2 antall .. 6,2 5,8 5,4 5,3 .. 5,8 5,9 5,7 5,5 .. 5,6 5,5 5,3 5,4 .. 6,0 6,0 5,8 5,7 .. 6,0 6,0 5,9 5,7 .. 5,7 5,7 5,5 5,5
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)4 prosent .. 36,5 36,1 38,4 40,5 .. 36,6 38,0 39,2 39,1 .. 37,0 38,6 40,0 42,3 .. 38,3 38,9 40,8 41,5 .. 37,5 38,2 39,8 40,7 .. 40,2 40,2 43,2 45,1
Andel barn som får spesialpedagogisk hjelp, i forhold til alle barn i kommunale barnehager (prosent)1 prosent : : 3,7 : 4,2 4,0 3,7 3,8 4,1 5,1 3,1 3,4 3,4 3,6 3,5 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 3,3 3,5 3,6 3,7 3,9 3,1 3,2 3,2 3,5 3,8
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)3 kr 54,1 59,1 67,6 80,9 83,3 63,9 66,9 68,9 77,0 80,5 63,4 67,9 70,6 76,7 81,2 63,7 66,5 69,1 74,1 78,7 64,5 67,6 70,4 75,1 79,5 63,0 65,0 68,2 75,3 77,0
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 72,7 61,5 108,3 111,1 91,7 73,0 82,1 80,7 85,1 83,3 82,5 81,3 81,7 80,4 84,9 77,3 78,5 80,0 81,9 86,3 77,6 79,3 80,3 82,8 87,2 83,0 86,6 88,1 89,8 93,9
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 14,6 14,9 15,3 14,9 14,1 12,8 13,1 13,3 13,8 12,9 11,4 11,6 11,5 11,5 11,3 14,7 14,6 14,4 14,3 14,3 14,8 14,7 14,5 14,4 14,4 12,1 12,3 12,1 12,4 12,4
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 129 026 140 974 155 814 174 137 186 974 124 159 131 884 137 861 154 171 168 138 127 851 137 758 146 807 157 856 167 625 130 611 137 613 143 919 153 538 163 025 131 862 138 807 145 125 154 317 164 320 131 854 141 173 149 648 163 689 173 561
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)5 kr 44,5 49,4 56,2 66,7 72,0 52,3 55,1 56,7 63,9 66,5 54,1 57,7 59,8 64,9 68,4 51,3 53,5 55,1 59,1 62,7 52,2 54,2 55,8 59,6 63,0 53,6 55,5 57,8 64,4 65,6
1Tittel på indikator endret ved publisering i 2020.
2Teller og nevner er endret ved publiseringen i 2020. Se forklaring i "om tabellen".
3Nevneren er endret ved publisering i 2020. Se forklaring i "om tabellen".
4Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.
5Nevneren er endret ved publisering i 2020. Se forklaring i "om tabellen".