KOSTRA nøkkeltall

Narvik - 1806 (Nordland - Nordlánnda)

Klima og energi

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Narvik Kostragruppe 09 Landet uten Oslo Landet Nordland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr . . . 124 143 . . . 94 137 111 126 134 96 143 113 127 132 91 142 123 146 151 109 141
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent . . . 0,66 0,78 . . . 0,52 0,73 0,67 0,73 0,71 0,54 0,75 0,65 0,70 0,67 0,48 0,70 0,81 0,91 0,87 0,62 0,78
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent . . . 98,8 97,5 . . . 97,9 97,6 95,6 95,5 96,2 96,3 95,9 95,2 95,1 95,8 96,2 95,8 97,6 97,8 97,7 97,9 97,1
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh . . . 186 195 . . . 129 139 155 154 154 139 146 158 155 153 138 146 162 173 172 161 173
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . 98 97 . . . 84 83 84 83 83 84 82 83 82 82 83 82 85 85 86 85 84
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . 0 0 . . . 12 12 12 12 13 12 13 13 13 14 13 14 12 13 13 13 15
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . 2 3 . . . 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . 0 1 . . . 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . 0 0 . . . 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 1 2 1 1 1
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . 98 97 . . . 98 98 95 95 96 97 96 95 94 96 96 96 95 96 97 97 97
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh . . . 6 8 . . . 2 2 5 5 4 3 3 4 4 4 3 3 3 1 2 2 1

Kontakt