KOSTRA nøkkeltall

Narvik - 1806 (Nordland - Nordlánnda)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Narvik Kostragruppe 09 Landet uten Oslo Landet Nordland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent . . . 8,7 9,7 . . . 8,7 9,2 8,9 9,0 9,0 8,9 9,5 8,9 9,0 9,0 8,8 9,5 8,3 8,6 8,8 8,7 9,3
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr . . . 250 313 . . . 338 367 271 278 299 291 357 279 288 313 292 359 294 208 426 328 467
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 . . . 5,60 6,32 . . . 4,99 5,02 5,17 5,12 4,94 5,24 5,19 4,95 4,94 4,78 5,06 4,99 6,48 6,26 6,04 6,07 6,13
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr . . . 62 42 . . . 88 89 100 99 101 104 109 109 109 112 118 135 88 92 111 101 99
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr . . . 636 663 . . . 521 594 517 562 603 551 636 540 581 613 579 662 488 557 570 547 594
Herav utgifter til renhold (kr) kr . . . 143 161 . . . 155 157 157 161 173 164 172 156 159 170 162 170 124 132 136 140 160
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr . . . 124 143 . . . 94 137 111 126 134 96 143 113 127 132 91 142 123 146 151 109 141
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt