KOSTRA nøkkeltall

Masfjorden - 4634 (Vestland)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Oppdatert 15.03.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Masfjorden Kostragruppe 14 Landet uten Oslo Landet Vestland
2021 2021 2021 2021 2021
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 4,7 4,0 4,1 4,3 4,0
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 1,3 1,2 1,4 1,5 1,4
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 2,1 1,0 0,8 0,9 0,7
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 4 366 3 628 2 670 2 884 2 696
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) per innbygger (kr) kr 1 167 1 710 1 204 1 296 1 268
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 233 693 1 138 1 250 935
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger (kr) kr 694 556 309 322 314
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall 4,4 2,7 3,0 3,1 2,7
Utlån per innbygger (antall) antall 6,8 4,4 2,3 2,3 2,3
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 43,4 29,5 13,3 12,8 12,5
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall 16,6 14,9 16,6 18,1 17,8
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. I disse kommunene er visningssted satt lik en kinosal.

Kontakt