KOSTRA nøkkeltall

Malvik - 5031 (Trøndelag - Trööndelage)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Malvik Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage Trøndelag Trööndelage
2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 3,8 3,7 4,3 4,1 4,3 4,5 4,5
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 1,3 1,3 1,3 1,4 1,5 1,6 1,6
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 1,1 0,9 0,9 0,8 0,9 1,0 1,0
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 2 315 2 321 3 252 2 684 2 895 2 828 2 828
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) per innbygger (kr) kr 872 974 1 551 1 212 1 303 1 174 1 174
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 15 1 232 951 1 124 1 238 2 052 2 052
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger (kr) kr 268 288 351 310 322 261 261
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall 2,7 3,3 4,2 3,2 3,2 4,1 4,1
Utlån per innbygger (antall) antall 2,0 2,5 2,3 2,4 2,3 2,6 2,6
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 12,3 13,8 18,5 13,3 12,8 18,8 18,8
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall .. 15,6 14,9 16,6 18,1 16,1 16,1
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. I disse kommunene er visningssted satt lik en kinosal.

Kontakt