4405_1924
4405_1924
kostra
2019-10-21T15:03:00.000Z
no
tjenesteområde Kultur / Barne- og ungdomstiltak Målselv, faktaark Kultur / Barne- og ungdomstiltak Målselv

KOSTRA nøkkeltall

Målselv - 1924 (Troms Romsa)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Målselv Kostragruppe 11 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Troms Romsa Troms Romsa
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 3,5 3,8 3,4 3,3 3,4 3,4 3,4 3,5 4,5 4,3 4,5 4,3 3,8 3,9 3,9 3,9 3,8 3,9 4,0 4,0 3,6 3,6 3,6 3,5 3,6 3,6 3,6 3,5
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 1,4 1,6 1,3 1,3 0,9 0,9 0,9 0,9 1,7 1,6 1,7 1,7 1,2 1,3 1,3 1,3 1,2 1,3 1,3 1,3 1,0 1,1 1,1 1,1 1,0 1,1 1,1 1,1
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) (1000 kr) 1000 kr 4 781 4 765 4 876 4 996 395 017 422 424 456 444 472 513 200 169 198 235 213 337 214 068 4 223 843 4 399 063 4 743 091 5 018 295 4 865 165 5 115 506 5 500 394 5 917 151 154 945 157 962 172 233 176 551 154 945 157 962 172 233 176 551
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 1 980 2 219 2 207 2 187 1 895 2 002 2 100 2 222 2 818 2 812 3 028 3 022 1 998 2 097 2 224 2 354 2 036 2 148 2 297 2 428 2 018 2 119 2 255 2 310 2 018 2 119 2 255 2 310
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 38 359 9 5 767 1 685 1 172 994 1 477 1 428 1 063 952 865 954 934 1 053 918 1 046 1 166 1 239 1 152 941 1 929 2 787 1 152 941 1 929 2 787
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall 4,9 5,2 5,6 4,0 4,0 4,6 4,9 5,2 5,0 5,2 4,9 5,4 4,5 4,7 4,7 4,8 4,3 4,6 4,6 4,7 5,3 5,7 5,5 5,3 5,3 5,7 5,5 5,3
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall 58,0 63,6 54,3 50,2 30,3 31,8 26,9 27,1 22,3 23,7 20,8 20,6 31,4 33,1 28,2 29,0 34,3 35,8 31,1 30,7 35,5 39,2 37,1 37,9 35,5 39,2 37,1 37,9
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 16,8 15,9 17,8 17,4 19,1 19,0 18,6 19,0 16,4 16,7 16,3 15,2 14,3 14,2 13,8 13,8 13,9 13,7 13,3 13,2 16,5 16,0 16,1 16,2 16,5 16,0 16,1 16,2
Omløpshastighet for bøker (antall) antall 0,4 0,4 0,3 0,3 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,4 0,5 1,0 0,7 0,7 0,7 1,0 0,7 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6 0,8 0,6 0,6 0,6
Brutto driftsutgifter til folkebibliotek (1000 kr) 1000 kr 2 261 2 407 2 399 2 563 127 320 136 783 135 024 145 728 72 655 70 063 67 695 70 410 1 366 243 1 415 105 1 438 518 1 506 447 1 535 529 1 605 097 1 637 569 1 731 479 51 056 53 381 54 700 55 699 51 056 53 381 54 700 55 699
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. Det vises ikke besøk og forestillinger separat for norske filmer for Bygdekinoen. I disse kommunene er visningsted satt lik en kinosal.

Kontakt