4394_1924
4394_1924
kostra
2019-10-21T14:33:00.000Z
no
tjenesteområde Barnevern Målselv, faktaark Barnevern Målselv

KOSTRA nøkkeltall

Målselv - 1924 (Troms Romsa)

Barnevern

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Målselv Kostragruppe 11 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Troms Romsa Troms Romsa
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 6 479 7 536 9 430 8 421 6 633 7 004 8 287 8 523 7 576 7 676 8 625 9 608 6 415 6 854 7 978 8 319 6 451 6 879 7 972 8 385 7 219 7 661 8 198 8 657 7 219 7 661 8 198 8 657
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 5,5 5,4 6,6 5,5 4,3 4,5 4,6 4,4 4,7 5,5 5,6 5,4 4,3 4,6 4,6 4,5 4,3 4,6 4,7 4,5 4,5 4,9 5,3 5,1 4,5 4,9 5,3 5,1
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 6,7 5,5 6,9 6,4 4,5 4,7 4,8 4,6 5,2 5,8 5,7 5,5 4,4 4,7 4,9 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 4,9 4,9 5,4 5,4 4,9 4,9 5,4 5,4
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 5,3 6,1 6,7 6,4 4,2 4,3 4,4 4,4 4,5 4,4 4,4 4,5 3,7 3,8 3,9 3,9 3,7 3,8 3,8 3,8 4,4 4,2 4,1 4,1 4,4 4,2 4,1 4,1
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 36 068 43 169 42 030 44 613 43 756 44 144 49 062 51 291 46 958 46 475 48 442 51 708 43 172 44 795 46 496 49 929 44 612 46 002 47 588 51 177 45 556 48 968 47 612 51 978 45 556 48 968 47 612 51 978
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 22 797 24 087 28 020 19 287 29 358 31 526 34 716 38 368 28 289 28 148 29 782 34 933 33 347 34 874 37 963 39 268 33 639 34 898 37 956 39 334 25 215 30 233 30 289 33 532 25 215 30 233 30 289 33 532
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 333 524 362 087 433 818 473 261 371 119 382 371 410 422 417 542 292 781 321 287 380 904 396 327 376 779 392 767 429 998 443 947 373 089 390 110 427 473 441 690 370 544 365 408 422 487 433 005 370 544 365 408 422 487 433 005
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 17,1 23,5 23,5 21,7 21,1 21,2 20,8 18,6 21,4 21,3 21,5 19,9 20,0 19,9 19,9 18,9 19,7 19,8 19,6 18,7 15,9 15,0 16,4 15,8 15,9 15,0 16,4 15,8
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 100 61 68 78 77 82 85 85 71 72 77 82 82 85 86 87 83 86 87 88 74 79 80 85 74 79 80 85

Kontakt