KOSTRA nøkkeltall

Lyngdal - 4225 (Agder)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Lyngdal Kostragruppe 07 Landet uten Oslo Landet Agder
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent . . . 7,9 10,3 8,9 8,9 8,9 8,6 9,2 8,9 9,0 9,0 8,9 9,5 8,9 9,0 9,0 8,8 9,5 . . . 8,3 9,3
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr . . . 129 130 283 303 312 276 319 271 278 299 291 357 279 288 313 292 359 . . . 215 352
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 . . . 6,21 6,05 4,62 4,46 4,57 4,93 4,90 5,17 5,12 4,94 5,24 5,19 4,95 4,94 4,78 5,06 4,99 . . . 5,28 5,52
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr . . . 42 34 78 71 80 84 89 100 99 101 104 109 109 109 112 118 135 . . . 91 101
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr . . . 557 565 519 578 571 550 629 517 562 603 551 636 540 581 613 579 662 . . . 555 593
Herav utgifter til renhold (kr) kr . . . 120 143 152 161 164 176 185 157 161 173 164 172 156 159 170 162 170 . . . 157 152
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr . . . 154 159 108 127 120 95 137 111 126 134 96 143 113 127 132 91 142 . . . 94 131
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt