KOSTRA nøkkeltall

Luster - 4644 (Vestland)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Luster Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Vestland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent . . . . 9,4 9,0 9,1 9,3 9,3 8,9 8,9 8,9 9,0 9,0 8,9 8,8 8,9 9,0 9,0 8,8 . . . . 9,2
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr . . . . 313 242 279 296 409 274 258 271 278 299 291 259 279 288 313 292 . . . . 294
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 . . . . 7,42 8,14 8,42 8,76 7,78 7,54 5,12 5,17 5,12 4,94 5,24 4,94 4,95 4,94 4,78 5,06 . . . . 4,59
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr . . . . 233 92 89 88 78 89 94 100 99 101 104 101 109 109 112 118 . . . . 116
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr . . . . 548 534 537 564 627 532 515 517 562 603 551 525 540 581 613 579 . . . . 648
Herav utgifter til renhold (kr) kr . . . . 10 160 168 173 184 164 152 157 161 173 164 150 156 159 170 162 . . . . 187
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr . . . . 117 137 133 144 159 100 109 111 126 134 96 109 113 127 132 91 . . . . 100
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt