KOSTRA nøkkeltall

Lillesand - 0926 (Aust-Agder)

Barnevern

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Lillesand Kostragruppe 07 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 5 675 6 853 11 636 10 322 8 332 6 056 6 286 6 871 7 514 7 042 6 633 7 004 8 287 8 515 8 771 6 415 6 854 7 978 8 318 8 393 6 451 6 879 7 972 8 384 8 372 6 021 6 261 8 205 8 283 8 344 6 021 6 261 8 205 8 283 8 344
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 4,7 5,7 4,7 4,5 5,4 4,6 5,0 4,9 4,8 4,4 4,3 4,5 4,6 4,4 4,8 4,3 4,6 4,6 4,5 4,6 4,3 4,6 4,7 4,5 4,6 4,6 5,3 5,0 4,7 5,3 4,6 5,3 5,0 4,7 5,3
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 4,6 5,4 5,5 5,0 5,2 4,9 5,1 5,2 5,1 4,7 4,5 4,7 4,8 4,6 4,9 4,4 4,7 4,9 4,8 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 4,8 4,9 5,3 5,4 5,1 5,6 4,9 5,3 5,4 5,1 5,6
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 2,9 3,4 3,2 2,9 2,9 3,9 4,0 4,0 3,9 3,7 4,2 4,3 4,4 4,4 4,2 3,7 3,8 3,9 3,9 3,8 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 4,5 4,5 4,5 4,3 4,3 4,5 4,5 4,5 4,3 4,3
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 72 488 39 418 30 620 32 031 34 618 36 692 39 524 41 690 47 001 48 649 43 756 44 144 49 062 51 291 56 153 43 172 44 795 46 496 49 927 54 769 44 612 46 002 47 588 51 176 56 096 36 160 32 212 36 710 41 295 43 217 36 160 32 212 36 710 41 295 43 217
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 20 250 31 921 47 731 33 298 39 053 31 025 29 624 31 830 32 704 31 648 29 358 31 526 34 716 38 368 38 805 33 347 34 874 37 963 39 258 41 690 33 639 34 898 37 956 39 325 42 003 25 169 31 647 35 315 37 160 35 012 25 169 31 647 35 315 37 160 35 012
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 423 143 437 311 547 981 557 348 510 486 389 699 390 348 398 760 423 993 421 015 371 119 382 371 410 422 416 992 454 697 376 779 392 767 429 998 443 890 444 076 373 089 390 110 427 473 441 638 440 588 302 779 327 562 411 222 394 338 404 699 302 779 327 562 411 222 394 338 404 699
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 18,6 29,8 36,0 30,8 24,2 22,0 21,7 21,5 21,0 20,3 21,1 21,2 20,8 18,6 18,6 20,0 19,9 19,9 18,9 18,6 19,7 19,8 19,6 18,7 18,3 22,3 24,3 22,4 21,3 20,3 22,3 24,3 22,4 21,3 20,3
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 73 80 95 98 97 84 88 90 89 90 77 82 85 85 87 82 85 86 87 88 83 86 87 88 89 75 87 90 94 93 75 87 90 94 93

Kontakt