KOSTRA nøkkeltall

Lier - 0626 (Buskerud)

Klima og energi

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Lier Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Buskerud Buskerud
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 84 82 89 104 102 96 99 103 119 134 102 109 111 126 134 101 109 113 127 133 79 378 73 352 112 79 378 73 352 112
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,48 0,46 0,48 0,56 0,55 0,62 0,63 0,62 0,68 0,66 0,67 0,68 0,67 0,73 0,71 0,63 0,65 0,65 0,70 0,67 0,55 0,56 0,52 0,55 0,54 0,55 0,56 0,52 0,55 0,54
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 93,9 94,6 94,4 94,0 96,4 95,8 95,9 95,6 95,5 96,2 95,5 95,4 95,2 95,1 95,8 96,3 95,6 94,7 93,7 95,5 96,3 95,6 94,7 93,7 95,5
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 0 158 140 129 119 138 148 143 143 153 147 166 155 154 154 154 168 158 155 153 124 623 146 513 139 124 623 146 513 139
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 75 75 72 74 81 81 81 80 81 84 85 84 83 83 82 84 83 82 82 76 81 85 77 81 76 81 85 77 81
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 24 24 27 26 15 15 14 16 16 11 11 12 12 13 12 12 13 13 14 11 12 9 15 11 11 12 9 15 11
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 10 1 1 0 0 10 1 1 0 0
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 6 5 7 8 3 6 5 7 8
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 92 92 92 94 93 94 94 94 96 94 95 95 95 96 94 95 95 94 96 88 96 96 95 98 88 96 96 95 98
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh .. 3 2 1 0 6 7 6 5 4 7 6 5 5 4 6 5 4 4 4 27 3 3 1 0 27 3 3 1 0

Kontakt