KOSTRA nøkkeltall

Kvinesdal - 4227 (Agder)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Kvinesdal Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Agder
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . . 1 215 1 922 1 881 2 141 2 137 1 931 1 119 1 153 1 242 1 292 1 310 1 069 1 106 1 180 1 228 1 263 . . . . 1 278
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . . 1 036 1 609 1 544 1 747 1 696 1 492 897 929 993 1 036 1 054 861 897 950 990 1 027 . . . . 1 016
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (kr) kr . . . . 179 313 337 394 442 439 222 224 248 255 256 207 209 230 238 236 . . . . 262
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . . 946 1 497 1 426 1 614 1 575 1 318 807 822 889 919 894 778 794 849 880 874 . . . . 845
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . . 11 66 57 87 54 64 60 57 71 65 65 59 56 69 65 64 . . . . 59
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . . 935 1 431 1 370 1 527 1 521 1 254 747 765 818 853 829 718 738 780 815 810 . . . . 785
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . . 0,71 .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,72 0,75 0,69 0,70 0,70 0,71 0,74 . . . . 0,65
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . . 0,21 .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,24 0,23 0,24 0,24 . . . . 0,23
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . . 0,50 .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,47 0,50 0,46 0,46 0,47 0,47 0,50 . . . . 0,42
Antall bygningsbranner (antall) antall . . . . 5 37 48 55 47 96 2 567 2 711 2 939 2 798 2 601 3 009 3 079 3 318 3 160 2 966 . . . . 248
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall . . . . 18 321 281 244 174 294 11 091 9 745 9 041 8 137 6 995 11 641 11 145 9 312 8 183 7 144 . . . . 706

Kontakt