KOSTRA nøkkeltall

Kvæfjord - 1911 (Troms Romsa)

Befolkningsprofil

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Befolkningsprofil

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Kvæfjord Kostragruppe 06 Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Troms Romsa Troms Romsa
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Innbyggere (antall) antall 3 029 2 986 2 928 2 858 74 953 74 837 74 445 73 538 17 695 17 695 17 711 17 492 4 555 595 4 591 560 4 622 151 4 647 141 5 213 985 5 258 317 5 295 619 5 328 212 164 330 165 632 166 499 167 202 164 330 165 632 166 499 167 202
Fødte per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 6,9 9,7 7,9 7,0 8,0 7,9 7,5 7,8 9,1 9,0 9,3 9,1 10,8 10,6 10,2 9,9 11,3 11,2 10,7 10,3 10,8 10,5 9,8 10,0 10,8 10,5 9,8 10,0
Døde per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 12,5 14,7 12,6 9,8 12,2 12,1 11,9 11,8 9,2 9,6 9,4 10,7 8,1 8,0 8,0 8,0 7,8 7,7 7,7 7,7 7,8 7,9 7,7 7,7 7,8 7,9 7,7 7,7
Netto innflytting (antall)1 antall -28 -29 -44 -62 -126 196 -84 -613 134 9 20 -194 24 875 23 675 20 232 15 891 29 802 26 076 21 293 18 081 400 863 519 312 400 863 519 312
Andel skilte og separerte 16-66 år (prosent) prosent 9,7 10,0 10,9 11,9 10,2 10,1 10,1 10,2 9,2 9,3 9,3 9,1 10,9 10,8 10,7 10,7 10,8 10,7 10,6 10,5 9,8 9,7 9,6 9,5 9,8 9,7 9,6 9,5
Andel enslige innbyggere 80 år og over (prosent) prosent 66,5 64,7 66,7 65,2 68,9 68,3 67,9 67,1 64,5 64,5 62,3 63,0 63,9 63,4 62,7 62,0 64,4 63,9 63,2 62,5 67,3 66,7 65,8 65,5 67,3 66,7 65,8 65,5
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år (prosent) prosent 1,5 1,4 1,1 1,5 1,6 1,5 1,3 1,3 1,5 1,5 1,3 1,0 2,0 2,0 1,6 1,5 2,0 2,0 1,6 1,6 1,4 1,4 1,1 1,1 1,4 1,4 1,1 1,1
Andel innvandrerbefolkning (prosent) prosent 11,0 11,5 12,0 10,4 10,8 11,7 .. .. 12,2 13,0 .. .. 13,9 14,5 .. .. 16,3 16,8 .. .. 10,7 11,3 .. .. 10,7 11,3 .. ..
Samlet fruktbarhetstall (antall) antall 1,70 1,65 1,53 1,54 1,80 1,72 1,63 1,56 1,80 1,79 1,70 1,63 1,80 1,73 1,65 1,59 1,80 1,73 1,65 1,59 1,70 1,65 1,53 1,54 1,70 1,65 1,53 1,54
1Sumtall for flytting inn og ut av kommuner vil ikke være direkte sammenlignbare med tall på fylkesnivå fordi fylkestall ikke omfatter flyttinger mellom kommuner innen fylket.

Kontakt