KOSTRA nøkkeltall

Kristiansund - 1505 (Møre og Romsdal)

Regnskap

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Kristiansund Kostragruppe 09 Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 1,0 -0,9 0,9 2,0 2,2 . . . 1,8 3,8 4,0 1,9 1,6 3,7 4,6 3,7 2,2 1,5 2,5 4,2 3,8 2,6 1,9 2,7 4,3 3,3 1,2 -0,8 1,0 1,8
Årets merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 . . . 0,0 0,0 1,9 1,0 1,0 0,0 0,0 1,8 1,2 1,1 0,0 0,0 1,9 1,3 1,2 0,0 0,0 1,7 1,0 0,3 -0,4 0,1
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 0,6 -1,9 -0,5 4,1 11,1 . . . 21,8 23,1 21,9 21,1 20,2 -4,2 -4,3 21,8 21,7 20,6 22,4 23,0 18,3 17,9 17,0 18,6 19,1 21,8 21,0 17,0 18,8 18,3
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 63,2 75,1 85,7 79,2 71,8 . . . 59,3 58,0 40,6 43,1 49,8 19,9 18,3 40,1 42,2 48,3 50,3 48,6 36,5 39,1 44,4 46,0 44,2 60,9 63,0 71,1 72,8 72,9
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 120,4 133,0 143,4 148,2 149,1 . . . 132,8 131,6 105,3 109,3 115,3 83,0 81,8 101,9 105,6 111,0 116,3 114,5 98,6 101,8 106,7 111,6 109,8 118,8 120,5 127,4 130,1 129,9
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 51 416 53 162 55 330 56 603 61 628 . . . 57 165 61 743 51 683 53 187 55 209 70 761 78 392 53 619 55 124 57 318 59 398 63 840 54 801 56 328 58 503 60 867 65 717 54 258 55 830 58 116 59 942 64 443
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 0,2 0,1 0,7 2,9 5,2 . . . 10,3 12,7 13,0 13,2 12,8 10,0 11,5 11,7 12,3 12,4 11,8 13,7 11,4 12,2 12,1 11,5 13,4 8,0 8,8 8,9 7,2 8,2
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 18,1 27,4 28,2 13,1 13,6 . . . 16,8 13,9 14,6 16,0 16,9 17,8 18,3 14,5 15,2 16,3 15,7 13,9 14,6 15,3 16,7 16,0 14,5 14,8 14,2 16,0 14,6 16,1
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 20,2 33,5 47,2 -6,8 24,3 . . . 30,9 29,7 32,4 34,6 32,4 57,4 45,1 34,9 36,0 33,8 34,9 37,8 40,1 44,9 41,5 38,4 39,1 26,0 28,1 37,2 34,9 24,2

Kontakt