KOSTRA nøkkeltall

Kristiansund - 1505 (Møre og Romsdal)

Plan- og byggesaksbehandling

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan- og byggesaksbehandling

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Kristiansund Kostragruppe 09 Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Vedtatte detaljreguleringer fremmet som private forslag (antall) antall 2 3 4 4 8 . . . 135 124 411 352 295 21 20 1 226 1 145 948 942 815 1 273 1 167 975 963 835 81 63 54 59 61
Detaljreguleringer møtt med innsigelse i alt (antall) antall 2 0 4 6 4 . . . 48 43 98 122 112 6 10 287 399 364 385 370 293 403 377 391 380 46 60 44 64 46
Kommunens gjennomsnittlige saksbehandlingstid fra mottatt komplett planforslag til endelig vedtak (dager) dager 44 505 146 141 203 . . . 155 131 131 125 152 621 .. 119 119 126 131 138 120 121 128 134 138 101 119 137 138 114
Klager mottatt på kommunens vedtak om detaljreguleringer (antall) antall 2 4 1 1 1 . . . 105 105 243 300 230 33 19 615 682 629 838 580 629 710 642 871 599 31 37 37 125 26
Behandlede byggesøknader med 12 ukers frist (antall) antall 59 167 216 81 169 . . . 4 228 4 863 12 787 12 498 12 171 2 967 3 198 39 200 33 292 29 786 31 027 33 235 42 169 36 334 32 788 33 994 36 433 2 604 1 988 2 100 2 297 1 979
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall 59 100 90 99 138 . . . 5 386 5 604 12 787 13 518 12 878 3 051 3 054 38 990 38 687 38 004 39 834 42 162 41 959 41 538 40 749 42 885 45 216 2 604 2 464 2 204 2 595 2 462
Kommunens gjennomsnittlige saksbehandlingstid for byggesøknader med 12 ukers frist (dager) dager 68 158 68 24 44 . . . 38 40 43 42 42 58 55 32 37 37 39 42 33 38 37 39 42 32 45 52 43 51
Kommunens gjennomsnittlige saksbehandlingstid for byggesøknader med 3 ukers frist (dager) dager 18 174 16 14 19 . . . 18 20 18 22 19 19 19 16 20 18 17 19 16 20 18 17 19 15 35 22 19 21
Andel av innvilgede byggesøknader som medførte vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 69,4 15,8 27,3 33,1 35,6 . . . 18,9 20,6 21,4 22,7 21,9 13,9 10,6 19,4 20,6 21,1 20,8 20,4 19,1 20,8 20,8 20,3 19,7 23,2 26,2 29,7 23,6 24,8
Klager på resultat av byggesaksbehandlingen, behandlet av kommunen (antall) antall 31 15 11 19 9 . . . 447 598 1 467 1 267 1 284 560 701 3 345 3 099 3 128 3 115 3 642 3 707 3 590 3 724 3 675 4 343 183 144 130 180 119
Tiltak hvor det ble utført ett eller flere tilsyn (antall) antall 7 7 4 16 1 . . . 604 626 3 135 2 602 2 631 915 832 7 359 6 303 5 390 4 556 4 245 7 893 6 854 5 889 5 471 5 077 333 396 302 336 276

Kontakt