KOSTRA nøkkeltall

Kristiansund - 1505 (Møre og Romsdal)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Kristiansund Kostragruppe 09 Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 322 1 165 1 384 1 416 1 522 . . . 1 299 1 378 1 090 1 173 1 203 945 974 1 153 1 242 1 292 1 309 1 403 1 106 1 180 1 228 1 262 1 348 1 335 1 440 1 519 1 513 1 692
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 144 971 1 165 1 153 1 218 . . . 1 032 1 099 882 952 971 844 856 929 993 1 036 1 053 1 128 897 950 990 1 026 1 093 1 098 1 180 1 252 1 267 1 420
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (kr) kr 178 193 220 263 304 . . . 268 278 207 221 232 101 118 224 248 255 256 275 209 230 238 236 255 237 260 267 246 271
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 820 818 794 711 740 . . . 852 967 746 806 826 742 677 822 889 919 893 986 794 849 880 874 946 957 1 023 1 076 1 074 1 198
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr -54 -33 4 -16 -20 . . . 60 65 49 62 65 61 68 57 71 65 65 79 56 69 65 64 78 16 35 28 27 32
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 875 850 790 727 761 . . . 792 902 697 743 761 680 608 765 818 853 829 907 738 780 815 809 868 941 987 1 048 1 047 1 166
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 1,14 1,07 1,23 1,27 0,00 . . . .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,72 0,75 0,76 0,70 0,70 0,71 0,74 0,74 0,73 0,75 0,77 1,44 1,51
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,30 0,28 0,28 0,31 0,00 . . . .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,26 0,24 0,23 0,24 0,24 0,24 0,27 0,27 0,26 0,26 0,27
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,84 0,79 0,95 0,96 0,00 . . . .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,47 0,50 0,50 0,46 0,47 0,47 0,50 0,50 0,46 0,48 0,51 1,18 1,24
Antall bygningsbranner (antall) antall 11 15 20 10 15 . . . .. .. 1 083 1 187 1 198 365 399 2 711 2 939 2 798 2 601 2 839 3 079 3 318 3 160 2 966 3 238 132 136 128 117 125
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 29 57 25 41 0 . . . .. .. 3 680 3 255 2 987 149 231 9 745 9 041 8 137 7 295 7 430 11 145 9 312 8 183 7 444 7 661 449 529 469 365 396

Kontakt